Beising av poteter – god etablering

Beising af potet

Når du beiser potetene dine, fremmer du en god etablering ved å beskytte knollene mot smitte av soppsykdommer. Derfor er det viktig å velge riktig produkt å behandle med, slik at du får en bra skallkvalitet, lengre holdbarhet og jevn størrelsesfordeling på knollene.

Beising av poteter

Det handler om å få en god etablering av potetene dine når du beiser dem. Dersom beisningen ikke gjøres forsvarlig, er det stor risiko for at soppsykdommer som svartskurv og sølvskurv gjør skade i potetåkeren din. Det kan redusere både avlingsvolumet og kvaliteten. 

Derfor er det viktig at du fra starten bestemmer deg for hvordan det er best for deg å beskytte knollene dine – kjøpe ferdigbeisede settere – beise selv på rullebor før groene vekkes med lys/varme – beise på rullebord rett før setting – beise med beisedyser på setteren.

Uansett hvilken metode du velger, er det mange fordeler med å bruke beisemidler.

Amistar i fåra

Bedre kvalitet på potetene

Amistar i fåra mot underjordisk soppsykdommer

God beising gir deg og potetene dine et forsprang

For den dyktige potetdyrkeren handler det om å være i forkant av utfordringene – og her spiller beising inn som det første forsvaret som beskytter potetene dine mot sesongens utfordringer.

Beising gir:

• God sykdomseffekt ved: kontroll av svartskurv og sølvskurv – og har effekt på flatskurv, svartprikk, foma og fusarium.
• Ekstra kvalitet: Maxim 100 FS har dokumentert effekt med bedre skinnkvalitet, lengre holdbarhet og en mer homogen størrelsesfordeling av knollene.

Når du beiser potetene, beskytter du dem når de spirer, og Maxim 100 FS fremmer en sunn og sprek potetavling.

Spesielt avgjørende er det at du fordeler beisemidlet jevnt over potetene så du får maksimal effekt av innsatsen.

Fordeler med Maxim 100 FS

Maxim 100 FS har en bredspektret effekt, og har ikke har noen negativ innvirkning på potetplanten, selv om det ikke er svartskurvsmitte på settepotetene. Dette i motsetning til midler med smalspektret effekt, som skyldes intern konkurranse mellom soppene. Midlet påvirker heller ikke lukten og smaken av knollene.

Bruk Maxim 100 FS til beising enten på rullebord med sprøytekammer eller med beisedyser på potetsetteren med inntil 250 ml/tonn settepoteter. Ved en settepotetmengde på 250 kg/daa tilsvarer det 62,5 ml/daa.

Maxim vs ubehandlet

Maxim 100 FS beskytter knollene mot infeksjon av sykdommer. Bruk av infiserte poteter kan føre til utilstrekkelig spiring.

maxim 100 FS faktaark

Maxim 100 FS - faktaark

Hvordan bruke Maxim på rullebord?

Når du beiser potetene med Maxim 100 FS, beskytter du dem under spireprosessen og fremmer en sunn og sprek potetavling. Beisingen gjøres enten i forbindelse med uttak fra lager før groene vekkes med lys/varme eller rett før legging, og en jevn fordeling av beisemiddelet på potetene optimaliserer resultatet.

Knollene roterer fremover på et rullebord og går inn under kappen, hvor de blir dekket med fine dråper av beisemiddelet, som er oppløst i vann. Knollene skal rotere flere ganger under spraydusjen slik at middelet fordeles jevnt på overflaten av knollen. 

Ingen beisingsmidler virker hemmende på bakterier. Det er derfor viktig å tørke raskt etter beising, slik at beiseprosessen ikke fører til spredning og bakteriell infeksjon.

Beising på rullebord i sprøytekammer: Bruk 0,5-1,0 liter væske pr. tonn (250 ml Maxim 100 FS + 250-750 ml vann). Det er viktig med rask opptørking etter beising. 

Hvordan bruke Maxim på potetsetteren?

Når du beiser potetene med Maxim 100 FS, beskytter du dem under spireprosessen og fremmer en sunn og sprek potetavling. Ved beising er en jevn fordeling av beisemiddelet på hele poteten viktig for å optimalisere resultatet.

Ved beising med flytende beisemiddel på setteren sprøytes midlet fortynnet i vann på knollene når de faller i bakken med to motstående dyser. Med denne metoden vil bare 20-25 % av stoffet havne på knoller og resten havne på bakken.

Beising ved setting: Bruk 30-40 liter pr. tonn (250 ml Maxim 100 FS + 30-40 liter vann). Settepotetene sprøytes med to motsatt stilte dyser pr. rad under det frie fallet fra settemaskinen og ned i fåra.

Skader Maxim potetene?

Tester viser at Maxim 100 FS med sin bredspektrede effekt ikke har noen negativ innvirkning på potetplantene, selv om ingen sykdom er tilstede, som det er sett er tilfellet for midler med smalspektret effekt. Dette skyldes intern konkurranse mellom soppene. Maxim 100 FS påvirker heller ikke lukten og smaken av knollene.

Vannvolum og blanding med flytende gjødsel med Maxim 100 FS

Du bør følge disse retningslinjene for å unngå problemer med tette filtre og dyser når du blander med flytende NP-gjødsel.

• Nå Maxim 100 FS blandes med flytende NP-gjødsel skal væskemengden minimum være 15 l/daa (summen av NP-gjødsel, Maxim 100 FS og vann) på setteren.
• Tilsett først vann og gjødsel i tanken og løs deretter Maxim 100 FS i en bøtte med varmt vann før du heller produktet i tanken.
• Bruk alltid en dyse som gir en sikker og jevn dråpefordeling og grov forstøving som er tilpasset et vannvolum på 15-17 liter/daa ved optimal drift.

chevron_left
chevron_right
Potet ugras

Ugraskontroll

Spiring - bekjempe ugress

Tørflekksyke

Tørrflekksyke er et økende problem

Tørflekksyke

Legg en strategi mot tørråte

Maxim 100 FS logo

Maxim 100 FS produktside