Fem gode tips for bruk av beiset frø

Hansker

Beskytt deg selv

Bruk hansker, arbeidsklær og en støvmaske for å beskytte deg selv og omgivelsene dine

 plante i den ene hånden

Såing og støvproblemer

Følg anbefalte forholdsregler under såingen, for å redusere risikoen for helse og

 vanndråper

Rengjøring

Vær oppmerksom på risikoen for kontakt med beisemiddel under vasking og blåsing for å

frøpose

Transport og lagring

Sikker transport og oppbevaring av produkter sikrer mot spill og unødvendig risiko.

Avfallssortering

Avfallssortering

Følg regler for avfallssortering i ditt lokale område.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.