Beiset frø: Fem gode tips

 

Vi har et felles ansvar for både helse og sikkerhet i landbruket. Derfor har vi utviklet fem veiledende råd for hvordan du som bonde kan øke sikkerheten ved bruk av beiset frø. Når du bruker beiset frø, er det viktig å ta hensyn til de forskjellige risikoene forbundet med produktet.

Nedenfor finner du emner om:

Beskytt deg selv   ¤   Såing & støvproblemer   ¤   Rengjøring   ¤   Transport & lagring   ¤   Avfallssortering

BESKYTT DEG SELV

 

Beskytt deg selv når du håndterer beiset frø.

Beiset frø skal håndteres med forsiktighet. Sikkerhet gjelder både oss selv og miljøet vårt. Fordi det ofte ikke er mulig å vaske hender eller lignende kan man med fordel ta med en pakke våtservietter inn i førerhuset på traktoren.

Det anbefales alltid å bruke passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våre produkter. 

Beskytt deg selv

 

Sikkerhet

Sikkerhetsutstyr for beiset frø

 • Arbeidsklær
 • Hansker (helst engangshansker)
 • Støvmaske eller åndedrettsvern

Tiltak der sikkerhetsutstyr må brukes

 • Håndtering av poser/sekker
 • Håndtering av ødelagte poser
 • Påfylling av såmaskin
 • Justering av såmaskin under såing
 • Tømming av såmaskinen
 • Vask og rengjøring av såmaskinen

 

SÅING OG STØVPROBLEMER

 

Følg anbefalte forholdsregler under såingen, for å redusere risikoen for helse og miljø.

Når du arbeider med beiset frø, er det viktig å følge de anbefalte forholdsreglene for såing for å redusere risikoen for helse og miljø. Under såingsprosessen er det en rekke situasjoner du bør vurdere og ta hensyn til. 

Vær oppmerksom på støv fra frøsekkene og sørg for at såkornene blir godt dekket av jord ved såingen (også på slutten av raden). 

Såing
såing og støvproblmer

 

Støvproblemer 

 • Når du overfører frøet fra frøsekk til såmaskin, vil det dannes støv som du bør beskytte deg mot og unngå å komme i direkte kontakt med. 
 • Fyll såmaskinen ute eller på et godt ventilert sted 
 • Det er viktig at du ikke får beisestøv med inn i traktorhytta når fyller såmaskinen eller er i kontakt med beisede produkter. 
 • Hold dører og vinduer i kabinen/traktorhytta lukket når du fyller såmaskinen

Såing

 • Forsikre deg om at frøet blir godt dekket med jord slik at frøet ikke ligger fritt oppå bakken. Det er viktig for å beskytte fugler og pattedyr som lever av å spise frø.  
 • Ved bruk av luftassisterte såmaskiner produseres støv fra frøet. Man bør sikre seg at dette støvet er rettet mot jordoverflaten.
 • Hold dører og vinduer lukket under såing og ved service og justering av såmaskinen. 

RENGJØRING

Vær oppmerksom på risikoen for kontakt med beisemiddel under vasking og blåsing for å rengjøre såmaskinen.

Rengjøring såmaskine
Rengjøring av utstyr

 

Etter såing av beiset frø, kan det være rester frø i såmaskinen, som bør tømmes før du vasker eller blåser av avleiringer av beisemiddelet.

Såmaskinen rengjøres på en vaskeplass, som ikke har avrenning til vannforekomst.

I tillegg er det viktig å beskytte deg mot kontakt under både vasking og blåsing av maskinen. Du kan lese mer om hvordan du best beskytter deg i sikkerhetsdelen. 

TRANSPORT OG LAGRING

Når du transporterer og oppbevarer frøposer, bør du passe på for å unngå unødvendig risiko for helse og miljø.

Transport og lagring
Transport og lagring

 

Ved lagring

 • Forsikre deg om at alle posene er intakte under transport og lagring.
 • Frøet oppbevares i originalemballasje.
 • Oppbevar poser på et trygt og ventilert sted.

Ved transport

 • Brukere og frøposer er fysisk skilt fra hverandre under transport. For eksempel. i en tilhenger eller i såmaskinen,  ikke i kabinen.
 • Sikre lasten under transport for å unngå unødvendig spill. For eksempel. ved å fastspenne sekkene/posene.
 • I tilfelle søl, bør frø frøet ikke etterlases fritt i naturen, men samles og fjernes umiddelbart.

AVFALLSSORTERING

Følg regler for avfallssortering i ditt lokale område.

Avfallssortering
Avfallssortering sekke

 

Etter å ha fylt såmaskinen med frøet, må de tomme sekkene håndteres i henhold til gjeldende avfallssorteringsregler. Verken tomme sekker eller frø får være igjen i naturen.

Alle ubrukte sekker eller frø må kastes i originale poser. I tillegg kan ikke tomme poser resirkuleres til noe annet formål, da det kan være støv og rester av beiset frø på dem.

Bærekraftig landbruk

Hyvido hybrid høstbygg

Hybridvitalitet – bedre stresstoleranse overfor tørke og manganmangel

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Se oversikten

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.