You are here

Fem gode tips for bruk av beiset frø

Hansker

Beskytt deg selv

Bruk hansker, arbeidsklær og en støvmaske for å beskytte deg selv og omgivelsene dine...

 plante i den ene hånden

Såing og støvproblemer

Følg anbefalte forholdsregler under såingen, for å redusere risikoen for helse og...

 vanndråper

Rengjøring

Vær oppmerksom på risikoen for kontakt med beisemiddel under vasking og blåsing for å...

frøpose

Transport og lagring

Sikker transport og oppbevaring av produkter sikrer mot spill og unødvendig risiko....

Avfallssortering

Avfallssortering

Følg regler for avfallssortering i ditt lokale område.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.