BIOLOGISKE MIDLER

Biologiske midler og Syngenta

I Syngenta jobber vi med biologiske midler under navnet "Syngenta Biologicals". Det åpner for mange nye muligheter for å jobbe med planter og nye innovative løsninger som kan forbedre jordens helse og bruke naturens egenskaper for å beskytte og fremme plantevekst effektivt og bærekraftig. Bønder trenger mer bærekraftige løsninger for å dyrke avlingene sine for å fortsette å produsere effektivt og samtidig oppfylle fremtidige matbehov.

Syngenta Biologicals forbinder vitenskap med naturen, og tilbyr et bredt spekter av løsninger til bønder.

Hva er biologiske midler?

'Biologiske midler' er en generell terminologi som brukes for produkter basert på biologiske materialer med opprinnelse i naturen. Uttrykk dekker ‘biologiske plantevernmidler’ og ‘biostimulanter’. Ved å utnytte potensialet til biologiske plantevernmidler og biostimulerende midler, kan vi redusere bruken av syntetiske plantevernmidler uten å risikere utbyttenivået for bonden.

Hvordan fungerer biologiske plantevernmidler

Biologiske plantevernmidler

Kan hjelpe avlinger med å motstå sykdom og insektsangrep eller ugresskonkurranse.

For eksempel beskyttelse mot sopp- og bakteriesykdommer, nematoder og ugress. Midlene kan ha en direkte plantevernmiddeleffekt, eller de kan ha en avledet plantevernmiddeleffekt ved å stimulere avlingens eget immunsystem.

Biiostimulant - hvordan virker den?

Biostimulanter

Brukes til enten 1) behandling av frø før såing 2) påført direkte i jorden eller 3) på planter for å stimulere plantens naturlige prosesser.

For eksempel brukes biostimulerende midler for å øke næringsopptak og utnyttelse, fremme avlingskvalitet eller styrke eksisterende forsvarsmekanismer mot abiotiske faktorer som avlinger utsettes for.

Biologiske midler er en av løsningene som gir bøndene nye muligheter

Bærekraftige løsninger

Biologiske midler er en av løsningene som gir bøndene nye muligheter for å forhindre utvikling av resistens, forbedre jordhelsen og kan bidra til å redusere rester på lengre sikt.

For eksempel: Ved å bruke biologiske midler i kombinasjon med kjemiske plantevernmidler, vil et biologisk plantevernmiddel bidra til å forsinke utviklingen av resistens og dermed forlenge levetiden til andre produkter. Biostimulanter bidrar til å forbedre plantehelsen og til å overvinne abiotisk stress, som varme og tørke. De er hjelpemidler som bøndene kan brukes til å få plantene til å takle skiftende værforhold. Biologiske midler brukes allerede som en del av integrert plantevern (IPM).

Biologiske midler i fremtiden og innovasjon

Markedet for biologiske midler forventes å dobles i løpet av de neste fem årene. Syngenta Biologicals har et mål om å bidra til å utvikle og forme den voksende industrien, samt å posisjonere Syngenta som en global leder innen 2025. I tillegg er ambisjonen også å bli en global frontløper innen ny plante- og jordteknologi, og hjelper bønder med å vedlikeholde og forhåpentligvis øke produktiviteten samt sikre en mer bærekraftig fremtid for oss alle og naturen.

Mål for fremtidens landbruk

Biologiske ressurser er en viktig del av Syngentas Good Growth Plan 2025, som er en forpliktelse til mer bærekraftig landbruk og å hjelpe bønder med å takle konsekvensene av klimaendringene.

Her er fokuset på kampen mot klimaendringer og tap av biologisk mangfold, og derfor er biologisk baserte løsninger og produkter en viktig del av dette arbeidet.

Innovasjon basert på vitenskap

Syngenta er et forskningsbasert selskap og har en omfattende forsknings- og utviklingskapasitet innen innovasjon av biologiske produkter, som dekker bøndenes behov.
Syngenta Biologicals tilbyr løsninger for bønder som støttes av avansert teknologi og som er testet gjennom omfattende forsøk med eksperimenter.

Biologiske midler

Laste ned faktaark om biologiske midler

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Sikrer utbyttet, når planten er mest sårbar

Biostimulanter - les mer

Biostimulanter

Biostimulanter stimulere plantens naturlige prosesser.

Spørsmål og svar om biologiske midler