You are here

Såvare

Såvare

At såfrøet er grunnbetingelsen for en god avling er en sannhet vi alle vet. Dagens produksjon av forskjellige spesielle kvaliteter har økt kravene til såfrøet ytterligere. Det skal gi en enhetlig og veletablert avling som er frisk, stabil og av ensartet kvalitet under skiftende forhold fra år til år. Dette er vår utfordring

Hva gir deg mest utbytte?

Kjernen i vår virksomhet er å sikre at du kan høste høye utbytter av nye sunne avlinger sesong etter sesong.

Det handler ikke bare om kunnskapsbasert innovasjon i nært samarbeid med deg. Det handler også om å være nær den daglige driften.

Vårt løfte til deg ...

Vi er din stabile partner i en verden i rask forandring. Klimaet endrer seg, balansen skifter og årstidene påvirkes, så du står overfor større krav enn før.

Vi bistår deg med robuste og intelligente løsninger. Sammen med din kunnskap på området og vårt mangeårige erfaringsgrunnlag, er det kimen for å maksimere avlingen din - sesong etter sesong.

Les mer om frøproduktene våre

Bernsteain logo

Bernstein

Høsthvete med høyt proteininnhold og ekstra god bakekvalitet

Kuban logo

Kuban

Høsthvete med høyt proteininnhold og god bakekvalitet

Norin logo

Norin

Høsthvete som modner ekstra tidlig

Sy Galileoo logo

SY Galileoo

Svært høytytende høstbygg

Laureate logo

Laureate

Svært høytytende vårbygg som også kan brukes til malt

SY Florian logo

SY Florian

Høytytende stabil høstraps