Elatus Era logobanner
Elatus Era

Planlegg for fremgang – velg ELATUS Era

Avlingen produseres i bladet

Plantene kan utsettes for sykdoms smitte fra såing til høsting

Målet med soppbehandling er å holde bladene grønne og aktive, slik at de kan fortsette å produsere, uten å begrenses av soppsykdommer. 

ELATUS Era kjennetegnes av 3 egenskaper:

  • Komplett beskyttelse mot alle de viktigste sjukdommene i korn.
  • Brer seg utover i bladet og holder bladene grønne og aktive.
  • Det nye virkestoffet SOLATENOL gir en langvarig beskyttelse av bladet.

Gir kornet ditt komplett og pålitelig beskyttelse

ELATUS Era brukes mot soppsykdommer i vår- og høstsådd hvete, bygg, rug og rughvete. ELATUS Era gir beskyttelse mot alle relevante sykdommer i kornplantene. 

Beskytt åkeren mot bladflekker…

ELATUS Era har svært god effekt mot hveteaksprikk, hvetebladprikk og hvetebrunflekk, byggbrunflekk, grå øyeflekk og spragleflekk, sykdommer som kan forårsake stort avlingstap.  

..og har enestående effekt mot rust

Rust er en sjukdom, som når den kommer, har veldig stor påvirkning på avlingsnivået. ELATUS Era har enestående effektivitet og gir langvarig beskyttelse mot alle typer rust.

ELATUS Era - Registrering

Kultur Antall behandlinger Utviklingsstadier Maksdose (ml/daa)
Høsthvete 1 31-69 67
Vårhvete 1 31-69 67
Høstbygg 1 31-59 67
Vårbygg 1 31-59 67
Høstrug 1 31-69 67
Høstrughvete 1 31-69 67
  • Virkestoffer: 75g/l Solatenol™ + 150 g/l Prothiokonazol
  • Formulering: Emulgerbart konsentrat (EC)
  • Kulturer den er registrert i: Hvete, Bygg, Rug og Rughvete

ELATUS Era er det eneste du behøver for å beskytte avlingen din

Bygg og hvete - registreringsforsøk og veiledingsforsøk i Sverige og Finland

Et helt nytt virkestoff

ELATUS Era inneholder: SOLATENOL™ 75 g/l (SDHI) og Protiokonazol 150 g/l (Triazol)

Det er to virkestoffer med ulike virkemåter:

  • SOLATENOL er det nyeste og mest potente virkestoffet i den kjemiske gruppen karboksamider, av typen SDHI-produkter.
  • Protiokonazol er et triazol som hemmer ergosterolsyntesen. Begge virkestoffene er systemiske i oppover og utgående retning og virker både forebyggende og kurativt.

Kjernen i hvert soppmiddel er et kraftfullt molekyl

ELATUS Era inneholder SOLATENOL som er et nytt molekyl som gjør at du kan kjenne deg trygg uansett sesong og sjukdom. SOLATENOL er det mest potente virkestoffet i den kjemiske gruppen karboksamider, som er en type SDHI-fungicid.

Kraft og presisjon

Utover en kraftfull effekt mot soppsjukdommer, har SOLATENOL egenskaper som gjør at den fungerer på en optimal måte i plantevevet. Det har en fettløselighet som gjør at det raskt binder seg til bladoverflaten, deretter fordeles det utover i bladet og gir en langvarig effekt.

Hvilke betydning har virkestoffet for din åker?

Den potente iboende virkingen av selve molekylet medføre at selv en liten mengde SOLATENOL gir en god beskyttelse av plantene og holder dem friske uansett type og mengde sykdomssmitte.

Slik fungerer SOLATENOL

Hjemligheten bakom ELATUS Era er det nye virkestoffet SOLATENOL, et molekyl som tilhører gruppen SDHI:er men som utmerker seg gjennom sin pålitelighet uansett sesong og soppsykdom Se video her (med engelsk tale og norsk tekst)

Elatus Era - 1700 feltforsøk

Med start 2011 har over 1700 feltforsøk blitt gjennomført rundt om i Europa for å teste SOLATENOL

Elatus Era - 30 forskere

Mer enn 30 forskere har vært med i utveklingen av SOLATENOL

Elatus Era - 800 aktive substanser

For å finne SOLATENOL har mer enn 800 aktive substanser blitt utprøvd.

Elatus Era - 7400 aktive substanser

I et stort SDHI-prosjekt med 7400 kandidater har 4 aktive substanser blitt utviklet for lansering – SOLATENOL er en av dem.

sammenligning av solatenol, bixafen, isopyrazam, penthiopyrad og fluxapyroxad

SOLATENOL har sterk effekt

 

Konsentrasjonen av soppmiddel som må til for å redusere veksten til hvetebladprikk, LC50- verdier for Septoria tritici Sammenlikninga av ulike SDHI-fungicider. Sterke molekyler stopper soppen ved lav konsentrasjon.

Fordeling av Solatenol i bladet

Fordelingen i bladet

 

Bilde på figuren som viser hvordan SOLATENOL fordeler seg jevnt utover i hele bladet slik at bladet holdes friskt og kan transportere energi fra bladet opp i akset

Avlingen produseres i bladet

Det er de grønne bladene som fyller aksets kjerner ved å omdanne sol, vann og karbondioksid til karbohydrater. Å beskytte bladene slik at de forblir aktive så lenge som mulig er derfor helt avgjørende for å få høy avling. 

Studier i høsthvete viser at så lenge som mer enn 37 % av bladarealet fremdeles er grønt og friskt øker avlingen med 15 kg pr dekar og dag. 
Kilde: Gooding et al., 2000. Green leaf area decline of wheat flag leaves.

Se hva som skjer i bladet

I samband med utviklingen av ELATUS Era og virkestoffet SOLATENOL har Syngenta laget ulike bilder som viser hvordan det egentlige ser ut i bladet når det angripes av vanlige soppsykdommer som hvetebladprikk eller rust, og hvordan ELATUS Era bekjemper soppen. 

Bildene er tatt med elektronmikroskop og viser bladoverflaten eller bladet i tverrsnitt.

Hveteblad i tverrsnitt der Septoria ødelegger bladcellene

Hveteblad i tverrsnitt der Septoria ødelegger bladcellene.

Friskt hveteblad i tverrsnitt

Friskt hveteblad i tverrsnitt.

Overflaten av et friskt hveteblad

Overflaten av et friskt hveteblad.

Hyfer av rust som sprer seg inni bladet 5 dager etter infeksjon

Hyfer av rust som sprer seg inni bladet 5 dager etter infeksjon.

Septoria hyfe som har kollapset etter at den er behandlet med Solatenol 1 dag efter infeksjon

Septoria hyfe som har kollapset etter at den er behandlet med SOLATENOL 1 dag etter infeksjon.

Rost som bryter igjennom bladoverflaten 7 dager efter infeksjon

Rust som bryter igjennom bladoverflaten 7 dager etter infeksjon.

Hyfer av Septoria sprer seg på bladoverflaten

Hyfer av Septoria sprer seg på bladoverflaten.

Septoria bryter igjennom bladoverflaten 20 dager efter infeksjon

Septoria bryter igjennom bladoverflaten 20 dager etter infeksjon.

Kornartene produserer avlingen hovedsakelig i bladene. 

For å lykkes med soppbehandlingen gjelder det å beskytte den delen av planten som bidrar mest til kornavlingen.

Grafikken viser hvilken del av hveteplanten og byggplanten som bidrar mest til plantens lysopptak og dermed bidrar mest til kornavlingen.

I hvete er flaggbladet det absolutt viktigste å holde fritt for angrep. I bygg bidrar blad og strå mye til kornavlingen og dermed viktig  å holde friske.

Grafikken viser hvilken del av hveteplanten som bidrar mest til plantens lysopptak og dermed bidrar mest til kornavlingen
Grafikken viser hvilken del av byggplanten som bidrar mest til plantens lysopptak og dermed bidrar mest til kornavlingen

Slik får du mest ut av din soppbehandling

Målet med en soppbehandling er å holde bladene aktive slik at de kan fortsette å produsere avling.

Hvert år kommer soppinfeksjon av ulik grad, og allerede før angrepet er synlig på utsiden av bladet har soppen spred seg inne i bladet og begynt sin ødeleggelse.  For å stoppe infeksjonen i rett tid gjelder det å være beret ved varmt og fuktig vær. 

Grafikken nedenfor viser hvetebladprikk på bladoverflaten. Hvetebladprikk sprer seg raskt ved temperaturer på 15- 20 grader og det tar cirka 20 dager fra infeksjon til angrepet syns på utsiden av bladet. Man får mest igjen for behandlingen om den utføres før symptomene blir synlige.

Periode der soppmidlet er mest effektivt. Latensperioden når soppen er usynlig for øyet

Lær deg mer om de viktigste soppsykdommen

Lær deg mer om de vanligste sykdommene i bygg og hvete for å lykkes med ELATUS Era i dine kornåkre hvert år.

Soppsykdommene har ulike krav til omgivelsen sine for å utvikle seg. Fuktighet er en avgjørende faktor, og temperatur i den fuktige perioden har stor betydning for sykdomsutviklingen.

Sjukdommer har ulik latenstider

De ulike sjukdommene har ulike latenstider. For eksempel har mjøldogg en kort latenstid og angrepet syns allerede etter noen dager. Også  rustsjukdommene  har en kort livscykel og latenstiden er cirka 1 uke under gunstige forhold. Lengst latenstid har grå øyeflekk den kan være fra 2 til 4,5 uker og hvetebladprikk med cirka 3 uker.

Bygg

Sykdom Latenstid
Grå øyeflekk 1½-4½ uker
Byggbrunflekk 1-2 uker
Kornrust/Dvergrust 1-2 uker
Ramularia/Spragleflekk 2-3 uker + systemisk fra frøsmitte

Hvete

Sykdom Latenstid
Hvetebladprikk 3 uker
Hveteaksprikk 1½-2 uker
Hvetebrunflekk 1 uke
Gulrust 1½-2 uker
Brunrust 1-1½ uker
Procent af sykt bladareal i ubehandlet bygg i Norge, 114 forsøksfelt

Bygg – Hvilke sykdommer er viktigst?

Grafikken viser en sammenstilling av angrepet av sykdom i bygg mellom 1998 og 2014.

Det er en sammenstilling av angrep i ubehandlede ruter i feltforsøk hos NLR og NIBIO.

Her kan man se at byggbrunflekk, grå øyeflekk og ramularia er de viktigste sykdommen.

Men vi kan også se at mjøldogg har blitt et betydelig mindre problem.

Kilde: Middelprøvingsforsøk i Norge.

Procent sykt bladareal i hvete i Norge, 80 forsøksfelt

Hvete – hvilke soppsykdommer er viktigst?

Grafikken viser en sammenstilling av angrep av bladflekksykdommer og rust mellom 1998 og 2014. Det er en sammenstilling av angrep i ubehandlede ruter i feltforsøk hos NLR og NIBIO.

Angrepet av bladflekksopper varierer over år, men det viser at betydelig angrep er vanlig.

For angrep av rust er det ennå større forskjell mellom år, men når den først kommer kan den gjøre svært stor skade.

Kilde: Middelprøvingsforsøk i Norge.

Bruks anbefalinger

ELATUS Era gir bredspektret langvarig beskyttelse og er det eneste du behøver for å beskytte bladene mot sopp .

Vekster Mål med behandlingen Dose Tidspunkt

Høsthvete
Vårhvete 
Rug 
Rughvete

Samtlige bladflekksopper, rust, mjøldogg m.fl. 50-67 ml/daa BBCH 31-69, fra begynnende stråstrekning til avsluttet blomstring
Aksfusariose Tilsett 20-30 ml Proline BBCH 65, full blomstring

Vårbygg
Høstbygg

Samtlige bladflekksopper, mjøldogg, rust, ramularia m.fl. 50-67 ml/daa BBCH 31-69, fra begynnende stråstrekning til full skyting

ELATUS Era kan bare brukes en gang per sesong. På grund av at den gir bred og langvarig beskyttelse bør den brukes som første produkt i soppstrategien, eller som det eneste produktet i de sesongene det ikke er soppvær fra vekststart.

Elatus Era

ELATUS Era

Holder bladverket frisk

Elatus Plus

ELATUS Plus

Hvert blad jobber for deg

VIXERAN - Nitrogenfikserende bakterier til effektiv og bærekraftig produksjon

VIXERAN

Nitrogenfikserende bakterier til effektiv og bærekraftig produksjon