You are here

Share page with AddThis

Aim for Zero Impact

Sikkerhet for mennesker og miljø er første prioritet i alt vi gjør i Syngenta. "ZERO impact" har som mål å øke sikkerheten ved bruk av produktene våre. Dette gjelder både håndtering og bruk av produktene våre. Vi har utviklet 5 gode råd for bruk og håndtering av produktene våre.