Aim for Zero Impact

Sikkerhet for mennesker og miljø er første prioritet i alt vi gjør i Syngenta. "ZERO impact" har som mål å øke sikkerheten ved bruk av produktene våre. Dette gjelder både håndtering og bruk av produktene våre. Vi har utviklet 5 gode råd for bruk og håndtering av produktene våre.

 et jorde

Plantevern: Fem gode tips

Plantevernmidler skal brukes med omtanke. Dette gjelder både håndtering og bruk av produktene våre. Vi har alltid som mål å sørge for lavest mulig restkonsentrasjoner i avlinger og miljø. Vi har utviklet 5 gode råd for bruk og håndtering av produktene våre.
Her finner du emner om: Beskytt biene, biologisk mangfold, avdrift og dyser, rengjøring av utstyr og sikkerhet.

Beiset frø: Fem gode tips

Vi har et felles ansvar for både helse og sikkerhet i landbruket. Derfor har vi utviklet fem veiledende råd for hvordan du som bonde kan øke sikkerheten ved bruk av beiset frø. Når du bruker beiset frø, er det viktig å ta hensyn til de forskjellige risikoene forbundet med produktet. Risikoen avhenger av hvordan produktene håndteres og brukes. Nedenfor finner du fem gode tips som enkelt kan brukes i praksis.