Plantevern: Fem gode tips

 

Plantevernmidler skal brukes med omtanke. Dette gjelder både håndtering og bruk av produktene våre. Vi har alltid som mål å sørge for lavest mulig restkonsentrasjoner i avlinger og miljø. Vi har utviklet 5 gode råd for bruk og håndtering av produktene våre.
Her finner du emner om:

Beskytt biene   ¤   Biologisk mangfold   ¤   Avdrift & dyser   ¤   Rengjøring av utstyr   ¤   Sikkerhet

BESKYTT BIENE

 

Bienes beskyttelse er viktig for landbruket.

Du kan ta hensyn til biene ved å sprøyte jordene utenfor bienes flytid. Anbefalt sprøytetid: Kveld etter solnedgang, eller om natten. 

Mange av plantene våre, både ville og dyrkede, trenger pollinering. Biene er en av de viktigste pollinerende insekter til å gjøre dette, og de bør derfor beskyttes.

I Danmark lever omtrent 275 arter av ville bier. De trives best under bestemte forhold, for eksempel i villblomster, og biene er truet av mangel på steder å leve og formere seg.

Du kan ta hensyn til biene ved å sprøyte jordene utenfor bienes flytid. Den anbefalte sprøytetiden er på kvelden etter solnedgang, eller om natten. I tillegg viser studier at blomsterstriper på deler av landbruksområder øker det totale biologiske mangfoldet.

Beskytt biene
positive_action_for_pollinators_and_biodiversity

Operation Pollinator - Positive action

Multifunctional landscapes

HJELP BIOLOGISK MANGFOLD

Mange avlinger er avhengig av biologisk mangfold og sunne økosystemer. Å skape gode forhold og matsteder for insekter i naturen skaper økt biologisk mangfold.

Som bonde kan du minimere svinn og sørge for at eventuelle sprøyterester ikke treffer noe annet enn de utpekte avlingene. Alternative løsninger anbefales for dette formålet. For eksempel kan du så blomster langs kantene av jordene.

 

Biologisk mangfold
Hjelp biologisk mangfold

 

Når du gjødsler bør du også holde avstand til kanten av jordet og andre små biotoper på jordet (blomsterbed, steinvegger, trær, bekker, etc.).

Fordeler med blomsterstriper

 • Større mangfold av pollinerende insekter
 • Fødesteder for fugler og små pattedyr
 • Gjeninnføre lokale plantearter

AVDRIFT & DYSER

Bruk den beste tilgjengelige sprøyteteknikken og tilpass sprøytetidspunktet for å redusere risikoen for avdrift fra feltet.

For å unngå fordamping og vinddrift når du sprayer med ugressmidler som inneholder prosulfocarb, er det viktig å tenke på hvilke typer dyser du bruker, tidspunkt og værforhold.

Avdrift og dyser
Avdrift og dyser

 

DYSER

 • Bruk avdriftsreduserende dyser
 • Minimum 75%, gjerne 90%, avdriftsreduserende dyser anbefales
 • ISO 025, ISO 03 og ISO 04 dyser er bra valg

OPTIMALT SPRØYTETIDSPUNKT

 • På kvelden etter solnedgang

SPRØYTNING

 • Kjør langsomt: maks 6-8 km/t
 • Bruk lav bomhøyde: maks 50 cm
 • Bruk stor vannmengde: minst 20 liter/daa
 • Senk hastigheten ytterligere ved kjøring i ytterkanten av feltet

RENGJØRING AV UTSTYR

Sikker rengjøring av sprøyteutstyr sørger for at det ikke blir unødig skade på andre avlinger eller på miljøet.

Rester fra sprøytetanken kan forårsake punkt-forurensning. Rengjøring av sprøyter og sprøyteutstyr er derfor viktig og bør utføres umiddelbart etter bruk. Rengjøring kan utføres både i åkeren eller på et vaskeområde som har fast underlag, med oppsamling og drenering til oppsamlingstank. Man bør alltid passe på at skyllevannet ikke kommer i kontakt med brønner, avløp eller kloakk.

Rengjøring
Remgöring av utrustning

 

Fem gode regler

•  Sprøyten kjøres helt tom for sprøytevæske i åkeren

•  Sprøyten skylles grundig med rent vann – både innvendig og utvendig

•  Tanken skal tømmes ved å sprøyte vann gjennom bom og dyser

•  Skyllevannet skal sprøytes over avlingen som nettopp er blitt behandlet

•  Det anbefales at sprøyteresten i tanken fortynnes 1:100 ganger før den sprøytes over den behandlede avlingen

SIKKERHET

God hygiene og bruk av egnet sikkerhetsutstyr beskytter deg selv og omgivelsene dine.

Produktene våre må brukes med omhu. Sikkerhet gjelder både for oss selv og våre omgivelser. Det anbefales å ha god hygiene og alltid å gjøre bruk av egnet sikkerhetsutstyr ved håndtering av produktene våre.

Selv om hendene utgjør en svært liten prosentandel av overflaten av huden, er det hendene våre som har mest kontakt med omgivelsene. Beskyttelse av huden gjelder både direkte og indirekte kontakt. Det er derfor viktig for både egen og andres sikkerhet å bruke egnet sikkerhetsutstyr og sørge for god hygiene.

Sikkerhet
Sikkerhet

 

5 sikkerhetsregler når du bruker våre produkter

 • Vær alltid oppmerksom og bruk sunn fornuft
 • Les og forstå sikkerhetsanbefalingene på produktet før bruk
 • Forsikre deg om at du har god hygiene
 • Sørg for å vedlikeholde utstyret ditt
 • Bruk alltid egnet sikkerhetsutstyr

Direkte kontakt:

Direkte kontakt kan skje ved overføringen av produktet til sprøytetanken, ved berøring av dyser eller lignende.

Indirekte kontakt:

Hvis et produkt gjennom berøring har kommet på et dørhåndtak, en mobiltelefon eller lignende.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Fem gode tips for bruk av beiset frø

Fem gode tips for bruk av beiset frø

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.