Teknologi og innovasjon er en del av løsningen

Vi vet at teknologi har stor betydning for fremtidens landbruk – både i form av nye digitale tiltak og innovative produkter og arbeidsmåter – herunder biologiske løsninger.  Dette krever en styrket og målrettet forskningsinnsats kombinert med relevante politiske initiativer og lovgivning, samt samarbeid på tvers av bransjer og uavhengige forskningsmiljøer.

I Syngenta har vi over 5000 medarbeidere som jobber med forskning, og bare i 2018 brukte vi 1,3 milliarder på forskning.

Vi gjør alt vi kan for å hjelpe verdens bønder med å produsere mer med færre ressurser – noe som betyr økt effektivitet uten at det går på bekostning av miljøet.

Utfordringer knyttet til klimaendringer og tiltak for å begrense disse er viktige faktorer i arbeidet med å oppnå en bærekraftig produksjon. Det må også forskes mer på å dyrke frem avlinger som tåler for eksempel tørke bedre. Det er dessuten behov for bærekraftige og effektive produksjonsmetoder.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Se oversikten

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?