Nedenfor vises de ulike områdene vi jobber med for å styrke det biologiske mangfoldet og jordene der vi dyrker avlingene våre mest bærekraftig:

Plantevern og bærekraft

Gjennom rådgivning til bønder, produktutvikling og samarbeid med ulike partnere, bestreber vi oss på å sikre laveste rester i avlinger og miljø. Vi har pågående forskningsprosjekter for å redusere plantevernmiddel-rester ytterligere uten å påvirke bøndenes produktivitet og fortsette å forbedre jordhelsen.

Aim for Zero Impact

Aim for Zero Impact har som mål å øke sikkerheten ved bruk av produktene våre. Dette gjelder både håndtering og bruk av våre produkter. Vi har utviklet veiledende råd som er både informative og enkle å anvende i praksis.

Biologisk mangfold

Globalt er det anslått at 75 % av avlingene er avhengige av pollinerende insekter. Landbruket har derfor en avgjørende rolle for å sikre biologisk mangfold.

Teknikk og innovasjon

Teknologi og innovasjon er en del av løsningen, for et mer bærekraftig landbruk. Derfor legger vi mye energi i å forske på hvordan vi kan hjelpe bønder over hele verden til å produsere mer med mindre ressurser.

Ansvarlig bruk av plantevernmidler

Plantevernmidler og beisede frø bør håndteres med forsiktighet. For å nå målet vårt om å sikre de laveste rester i avlinger og miljø, jobber vi med fire overordnede kategorier.

Samarbeid

Globale utfordringer med klimaendringer er ikke noe en bedrift kan løse på egen hånd. Derfor har vi partnerskap på tvers av industrien slik at vi sammen kan finne løsninger på utfordringer for fremtidens landbruk og matproduksjon.

The Good Growth Plan

Målet med Good Growth Plan er å utvikle kunnskap, finne produkter og teknologier som sikrer de beste løsningene for både bønder og miljø, samt å redusere landbrukets CO2-avtrykk og hjelpe bøndene med å håndtere de ekstreme værmønstrene klimaendringene forårsaker.

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar om bærekraft

Har du spørsmål om plantevern, bærekraft, forskning og utvikling, eller hvordan vi jobber for å sikre ansvarlig bruk av produktene våre?

I vår siste ESG-rapport kan du lese mer om virksomheten og initiativene våre, samt om hvordan vi arbeider med å skape verdi for landbruket – på både kort og lang sikt.

Målene våre har også i stor grad bidratt til å nå FNs bærekraftsmål – på vår globale nettside kan du lese mer om arbeidet vårt i forbindelse med bærekraftsmålene.

Les mer om våre 2023-mål og resultater i vår siste ESG-rapport for 2022.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Se oversikten

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?