You are here

Bærekraftig landbruk banner

Bærekraftig landbruk

Vi jobber med mange ulike prosjekter og initiativer innen bærekraft og jordhelse, for å møte fremtidens forventninger om å produsere bærekraftig fôr og mat. Dette inkluderer fokusområder som å minimere vannforbruket, øke biologisk mangfold, hindre jorderosjon og redusere plantevernmiddel-rester i avlinger.

Nedenfor vises de ulike områdene vi jobber med for å styrke det biologiske mangfoldet og jordene der vi dyrker avlingene våre mest bærekraftig:

I vår siste bærekraftrapport kan du lese mer om virksomheten og initiativene våre, samt om hvordan vi arbeider med å skape verdi for landbruket – på både kort og lang sikt.

Målene våre har også i stor grad bidratt til å nå FNs bærekraftsmål – på vår globale nettside kan du lese mer om arbeidet vårt i forbindelse med bærekraftsmålene.

Les mer om våre 2020-mål og resultater i vår siste bærekraftrapport for 2020.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?