You are here

Bærekraftig landbruk banner

Bærekraftig landbruk

I Syngenta arbeider vi målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden og redusere klimaendringene. Verden står overfor en stor utfordring med å brødfø den økende befolkningen, samtidig som vi må gjøre det på en bærekraftig måte og ta ansvar for planeten vår.

 

Vi arbeider på en rekke fronter, med blant annet minimering av vannforbruk, økt biologisk mangfold, forebygging av jorderosjon og reduserte restkonsentrasjoner i avlingene. Dette gjør vi for å skape et bedre klima, der både bøndene, forbrukerne og miljøet er vinnere. 

For å kunne oppfylle fremtidens behov for bærekraftige avlinger og matvarer som skaper merverdi for både bønder, forbrukere og samfunnet generelt, kreves det et omfattende samarbeid på tvers av politikk, myndigheter, interesseorganisasjoner, bedrifter, forskningsmiljøer og forbrukere.

I vår siste bærekraftrapport kan du lese mer om virksomheten og initiativene våre, samt om hvordan vi arbeider med å skape verdi for landbruket – på både kort og lang sikt.

Resultatene for 2018 viser at vi har gjort store fremskritt sammenlignet med målene for 2020 – på noen områder har vi allerede nådd disse målene.

Målene våre har også i stor grad bidratt til å nå FNs bærekraftsmål – på vår globale nettside kan du lese mer om arbeidet vårt i forbindelse med bærekraftsmålene.

Les mer om våre 2020-mål og resultater i vår siste bærekraftrapport for 2018.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?