banner

Biostimulanten QUANTIS styrker potetene dine mot varmestress

Dyrkning av poteter er under stigende press på grunn av forandringer i klimaet. Ekstreme værforhold forekommer oftere enn vi har vært vant til. Samtidig stiller forbrukerne og myndigheter flere krav om miljøvennlig og bærekraftig produksjon. For å kunne drive effektivt under de forutsetningene, er det behov for å ta inn ny teknologi i dyrkningspraksisen.

Biostimulanter vil kunne være en del av løsningen. Arbeidet med biostimulanter, og den økte forståelsen av hvordan denne gruppe av produkter brukes optimalt gir en høyere avlingssikkerhet for produksjon i dag samtidig som det forbereder dyrkningspraksisen på fremtidens utfordringer.

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

Hva er QUANTIS og hvordan virker det?

QUANTIS er en biostimulant, som inneholder en kombinasjon av næringsstoffer som kalium og kalsium og organiske karbonmolekyler i form av sukker og aminosyrer som bidrar til å mildne varmestress på planten. 

Denne kombinasjon av forskjellige komponenter styrker planten mot abiotisk stress igjennom viktige faser av knollveksten og beskytter dermed avlingsvolum og kvalitet.

Hvordan og når skal jeg bruke QUANTIS?

Ved forebyggende behandling med QUANTIS, stimuleres plantens naturlige forsvar mot abiotisk stress og fotosyntese aktiviteten opprettholdes bedre. Det sikrer potensialet til planten og dermed muligheten for økt avling og bedre kvalitet.

Forsøk har vist at QUANTIS er blandbart med mange plantevernmidler.

QUANTIS anbefalinger

Dosering

200 ml/daa QUANTIS pr behandling i 10-30 liter vann

Behandlingstidspunkt

1-2 behandlinger. Første behandling ved begynnende knollvekst (BBCH 20-40). Oppfølgende behandling 3-7 dager før det meldes varme over 25ºC

Blandbarhet

QUANTIS kan blandes med sopp- og insektsmidler. Ingen kjennskap til sprøyteskader/sviing i praktisk bruk – men det er begrenset erfaring under lokale forhold.

Behandlingsintervall

Det er ikke krav om behandlingsintervall, men det anbefales 14 dager mellom behandlingene.

Styrker plantens sunnhet under tørke og varme forhold

Styrker plantens sunnhet under varme forhold

Stimulerer plantens egne prosesser til å motstå abiotisk stress

Stimulerer plantens egne prosesser til å motstå abiotisk stress

Kan blandes med andre produkter

Styrker effektiviteten til næringsopptaket

Øker utnyttelsen av næringsstoffene

Kan blandes med andre produkter

Hva er abiotisk stress? Svekkelser forårsaket av ikke-biologiske faktorer som kulde, tørke og ekstreme temperaturer.

Varmestress i poteter

I potetproduksjon kan tilstedeværelsen av stress være en vesentlig årsak til avlingstap og kvalitetsfeil. Stress utløst av høye temperaturer begrenser viktige fysiologiske prosesser, hvilket nedsetter eller helt stanser veksten. QUANTIS kan med fordel brukes til å forebygge vekststans og stimulere de naturlige prosessene i planten til å bedre motstå abiotisk stress. Figuren viser de faktorer, som kan være årsak til abiotisk stress i potet.

Hvordan påvirker Quantis planten?

Hvordan påvirker QUANTIS planten

Spesifikke organiske forbindelser i QUANTIS fungerer direkte som antioksidanter og nøytraliserer frie radikaler som ellers opphopes i planten, når den er under stress. Samtidig er det stoffer i QUANTIS, som har en osmo beskyttende effekt. De hjelper spalteåpningene å holde seg åpne og slik at opptaket av CO2, vann og næringsstoffer fortsetter. Dette gjør det mulig for planten å fortsette fotosyntesen og produksjon av karbohydrater til vekst og utvikling – de viktigste byggesteinene til avling og kvalitet.

Quantis

Forsøk og resultater

Se nærmere på de siste forsøkene med QUANTIS

Ekspertene om QUANTIS

”Landbruket opplever stigende krav og reguleringer, som skal sikre en fremtidig bærekraftig matvareproduksjon. Her ser vi økt bruk av biostimulanter som en naturlig del av løsningene. Vi kan oppnå en bedre utnyttelse av naturlig tilgengelige ressurser ved å bruke biostimulanter, som er designet til de spesifikke utfordringer, vi søker å løse.”

Morten Lind, Teknisk ansvarlig for Syngenta i Norden

Finn svar på ditt spørsmål om QUANTIS 

Klikk på + for å få svaret til folde seg ut

Stress og planter

QUANTIS og hva inneholder produktet

QUANTIS - hvordan bruker du produktet

QUANTIS og effekt

Quantis

Forsøk og resultater

Se nærmere på de siste forsøkene med QUANTIS

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

Quantis logo

QUANTIS produktside

Last ned brukerveiledning og sikkerhetsdatablad

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler