banner

QUANTIS styrker potetene dine i kampen mot stress og sikrer avlingen

QUANTIS styrker veksten når potetplanten er som mest sårbar

Gjennom veksttiden går planten igjennom flere stadier med stressende perioder. Dette stresset har en negativ påvirkning på avlingen. 

QUANTIS er et biologisk produkt som forbedrer plantens evne til å stå imot stress ved å opprettholde saftspenningen og nøytralisere skadelige radikaler, hvilket hjelper planten å holde fotosyntesen i gang og dermed produksjonen av avling.

Styrker plantens sunnhet under tørke og varme forhold

Forbedrer plantens toleranse for varme

Stimulerer plantens egne prosesser til å motstå abiotisk stress

Stimulerer plantens egne prosesser til å motstå abiotisk stress

Øker utnyttelsen av næringsstoffene

Kan blandes med andre produkter

Kan blandes med andre produkter

Forbedrer næringsopptaket

Når hjelper QUANTIS planten?

Potetplanten er sårbar når temperaturen stiger til rundt 20-25 grader, hvilket gjør at planten reduserer fotosynteseaktiviteten og dermed også produksjonen av avling. 

Plantens manglende motstandskraft mot varmestress innebærer at knolldanningen hemmes og at antallet knoller, og størrelsen på dem reduseres. 

Hvordan påvirker Quantis planten?

Styrker potetene under stressende forhold

QUANTIS sine spesifikke organiske forbindelser er i stand til å aktivere cellens prosesser, som forbereder den på stressende forhold som for eksempel varme.

Den effektive beskyttelsen av planten hjelper til med å sikre at planten kan fortsette med fotosyntese og å produsere karbohydrater for vekst og utvikling – de viktigste byggesteinene for god avling og bra kvalitet.

Når skal QUANTIS brukes?

I potet skal QUANTIS brukes ved begynnende knolldanning. Oppfølgende behandling skal skje 3-7 dager før det meldes varme over 25 grader. Det er ingen krav om behandlingsintervall, men vi anbefaler 14 dager mellom behandlingene.

QUANTIS biostimulant

QUANTIS fakta

INNHOLDFermentert melasse med høyt innhold av biologisk aktive molekyler, planthormoner, proteiner, peptider, aminosyrer, sukkerarter, kalium og kalsium.
DOSERING200 ml/daa per behandling i 10-30 liter vann
BRUKSVEILEDNING

I potet 1-2 behandlinger. Første behandling ved begynnende knolldanning (BBCH20-40)

Oppfølgende behandling 3-7 dager før det meldes varme over 25 ºC

BLANDBARHETQUANTIS er fysisk blandbar med mange plantevernmidler inklusive tørråtemidler. Det er ikke observert sprøyteskader /sviing ved praktisk bruk.
BEHANDLINGSINTERVALLDet finnes ingen krav til behandlingsintervall, men de anbefales 14 dager mellom behandlingene.
Quantis

Forsøk og resultater

Se nærmere på de siste forsøkene med QUANTIS

Ekspertene om QUANTIS

”Landbruket opplever stigende krav og reguleringer, som skal sikre en fremtidig bærekraftig matvareproduksjon. Her ser vi økt bruk av biostimulanter som en naturlig del av løsningene. Vi kan oppnå en bedre utnyttelse av naturlig tilgengelige ressurser ved å bruke biostimulanter, som er designet til de spesifikke utfordringer, vi søker å løse.”

Morten Lind, Teknisk ansvarlig for Syngenta i Norden

Finn svar på ditt spørsmål om QUANTIS 

Klikk på + for å få svaret til folde seg ut

Stress og planter

QUANTIS og hva inneholder produktet

QUANTIS - hvordan bruker du produktet

QUANTIS og effekt

Quantis

Forsøk og resultater

Se nærmere på de siste forsøkene med QUANTIS

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

Quantis logo

QUANTIS produktside

Last ned brukerveiledning og sikkerhetsdatablad

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler