Muligheter gjennom samarbeid

Verken Syngenta eller andre har alle svarene på hvordan vi kan møte de globale utfordringene knyttet til fremtidens landbruk og matproduksjon, men sammen kan vi finne løsninger.

Syngenta er hvert år involvert i ulike former for samarbeid med berørte parter over hele verden, for å fremme og dele vår forståelse av moderne landbruk – og her spiller bærekraft en viktig rolle. Dette tar vi blant annet med oss i forskning og utvikling av nye produkter og løsninger.  Derfor oppfordrer Syngenta også til åpenhet og dialog med myndighetene og det uavhengige forskningsmiljøet om fremtidens løsninger og innovasjon i landbruket.  

Syngenta er medlem av Norsk Plantevernforening og oppfyller standardene i FAOs (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) internasjonale atferdskodeks for distribusjon og bruk av plantevernmidler (International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides). 

Syngenta er medlem av UN Global Compact Network Denmark og Network Nordic Countries. Vi støtter de 10 prinsippene i FNs Global Compact, samt arbeidet med bærekraftsmålene. Les mer om våre samarbeidspartnere via lenkene under.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Se oversikten

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?