Slik fungerer biostimulanter

Biiostimulant - hvordan virker den?

Biostimulanter brukes for å øke opptaket og utnyttelsen av næringsstoffer, fremme avlingskvalitet eller styrke eksisterende forsvarsmekanismer mot abiotiske faktorer, som klimastress.

Biologiske midler kan øke næringsopptaket

 


Hvordan fungerer biostimulerende midler?

Biostimulanter er produkter basert på naturlig forekommende materiale som kan bearbeides videre via biologiske prosesser som gjæring. Biostimulanter øker plantens eksisterende vekstevne, men biostimulanter har ingen direkte effekt på sykdommer og insektangrep. Midlene brukes til å fremme avlingskvalitet, øke næringsopptaket eller støtte eksisterende forsvarsmekanismer.

Effektene er mangfoldige, og avhenger av opprinnelse, innhold og sammensetning av det enkelte middel. Noen grupper av biostimulanter styrker plantene forsvar mot abiotiske faktorer (ikke-biologiske faktorer som klimastress) som plantene i økende grad blir utsatt for.

Tørke, varme og kulde stresser planten - bruk biostimulanter fobyggende

 

Hvorfor bruke biostimulerende midler?

Stressede planter bruker energien sin uhensiktsmessig, og stenger derfor ofte vekstmekanismer og fotosyntese. I situasjoner der forhold som tørke, varme og kulde stresser planten, må biostimulerende midler brukes forebyggende for å gi planten et ekstra løft, noe som opprettholder vekstpotensialet i en stressperiode.

Midlene bør brukes forebyggende. De styrker planten og gjør den motstandsdyktig mot forutsigbar belastning som mangel på vann eller høye temperaturer.

En annen gruppe av produktene som markedsføres som biostimulerende midler inneholder hovedsakelig næringsstoffer, hvis formål er å optimalisere gjødsling. Her er fokus ofte på mikronæringsstoffer. Det er derfor viktig å huske formålet med bruken av biostimulerende midler.

Hva inneholder biostimulanter

 


Hva består biostimulanter av?

Mange biostimulanter inneholder en blanding av flere komponenter, noe som gjør det vanskelig å definere en spesifikk reaksjon i planten som er avgjørende for effekten av biostimulanten. Dette er mer et multikomponent biostimulerende middel, som påvirker flere fysiologiske prosesser (signalstoffer, hormonproduksjon, etc.) i planten.

Gjødsling av plantene kan derfor ikke sidestilles med bruk av biostimulerende midler, og heller ikke biostimulerende midler kan erstatte bruk av gjødsel. Kort fortalt handler det om å gjøre plantene mer effektive i kombinasjon med gjødsel og plantevernmidler.

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Sikrer utbyttet, når planten er mest sårbar

Biologiske midler

Laste ned faktaark om biologiske midler