Slik fungerer biologiske plantevernmidler

Hvordan fungerer biologiske plantevernmidler


Biologisk plantebeskyttelse er den brede betegnelsen for midler basert på naturens egne egenskaper, og kan hjelpe avlinger med å motstå sykdom og insektsangrep eller ugresskonkurranse. Midlene kan ha en direkte plantevernmiddeleffekt, eller de kan ha en avledet plantevernmiddeleffekt ved å stimulere avlingens eget immunsystem. Midlene er basert på naturlig forekommende materiale, i motsetning til den syntetisk produserte plantebeskyttelsen som brukes i dag.

Raps

Hvorfor bruke biologiske plantevernmidler?

Biologisk plantevern brukes til å sikre plantenes avlingspotensial og kvalitet mot faktorene som utgjør en trussel for avlingen i løpet av sesongen, for eksempel sykdommer og insekter, samt konkurranse fra ugress.

Områder som det jobbes med er bruk av bakterier og deres metabolitter, patogene sopp, virus, planteekstrakter, feromoner, kitin og mer. Virkningsmekanismene deres er ofte ennå ikke fullstendig beskrevet, men utviklingen av biologiske midler vil bidra til økt forståelse innen området.

I forbindelse med utviklingen av dette nye området brukes et stort antall teknologier som vil fortsette å være under utvikling i mange år fremover, inkludert bruk av RNA-interferens (RNAi).

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler

Biostimulanter - les mer

Biostimulanter

Biostimulanter stimulere plantens naturlige prosesser.

Biologiske midler

Laste ned faktaark om biologiske midler