Syngenta investerer i biologiske midler

Syngenta
04.05.2021

Hvis jordbruket skal leve opp til klimamålene og de grønne ambisjonene samtidig som det skal fortsette å være konkurransedyktig, må nye løsninger og arbeidsmetoder vurderes. Syn...

traktor

Minimier avdrift

Få bedre effekt og minimier risikoen for avdrift av jordvirkende ugrasmiddel

Potet

Råd til å dyrke...

Velg en gjennomprøvd potetstrategi for å få optimal effekt

Elatus Era

Elatus Era - en ny æra

Holder bladverket friskt og produktivt

 Laste ned bruksanvisningene og sikkerhetsdatabladene

Last ned

Her kan du finne og laste ned alle instruksjoner og sikkerhetsdatablad

Predictability