VIXERAN - den naturlige nitrogenkilden

Nyhet - Biologisk middel
Vixeran biostimulant

VIXERAN er et biologisk produkt, som binder fritt nitrogen fra luften, og gjør det tilgengelig for plantens blader og røtter ved behov.

Hva er VIXERAN?

VIXERAN er et biologisk nitrogenfikseringsprodukt, som er designet til å fange nitrogen fra luften og gjøre det tilgjengelig for plantene. VIXERAN brukes for å øke avlingen, eller for å opprettholde høy avling med redusert nitrogengjødsling.

Hvordan virker VIXERAN?

VIXERAN er et vannløselig pulver av bakteriestammen Azotobacter salinestris (CECT 9690)

Pulveret løses i vann og påføres unge planter som en bladsprøyting. Når bakteriene kommer i kontakt med fukt aktiveres de og koloniserer både blader og røtter og danner en biofilm som gir beskyttelse imens bakteriene utvikler og formerer seg.

Bakteriene er nitrogenfikserende, det vil si at de tar opp og binder nitrogen fra luften og gjør det tilgjengelig for plantene i form av ammonium. Dette gir mulighet til å redusere nitrogenmengden i gjødsla. Erfaringer viser at VIXERAN kan erstatte opp til 3 kg N per dekar i korn. Forsøk i gras og andre vekster er også lovende, men her er erfaringsgrunnlaget foreløpig for lite til å komme med anbefalinger om hvor mye nitrogengjødsel man kan spare ved å bruke VIXERAN

  • Dokumentert effekt i forsøk
  • Blandbar med mange plantevernmidler
  • Godkjent til alle vekster