banner

VIXERAN - Nitrogenfikserende bakterier til effektiv og bærekraftig produksjon

Nitrogen er nødvendig for alle vekster, for at de skal vokse og gi avkastning. Men det er mange situasjoner der tilgangen på nitrogen ikke er tilstrekkelig for planten. Ved å fiksere nitrogen fra luften hjelper VIXERAN med å fylle gapet mellom avlingens behov for nitrogen og tilgangen på nitrogen fra gjødsel og jord.

VIXERAN består av den unike nitrogenfikserende bakterien Azotobacter salinestris (CT9690). Produktet sikrer dermed, på en effektiv og bærekraftig måte, økt nitrogenforsyning til både konvensjonelle og økologiske avlinger.

Med VIXERAN oppnår du

Se hvordan VIXERAN øker nitrogenopptaket i planten

VIXERAN er et biostimulerende middel utviklet for å fiksere nitrogen fra luften og gjøre det tilgjengelig for planten. VIXERAN brukes enten for å øke avlingen eller for å opprettholde en høy avling med redusert nitrogenforsyning. 

Denne videoen viser hvordan VIXERAN fungerer.

Forsøksresultater på korn fra Norden og Europa, 2022.

Vixeran øker avlingen eller opprettholder full avling med redusert tilførsel av nitrogen.

Relativ avlingsøkning (%) i ved redusert N + Vixeran, sammenlignet med full N-gjødsling

Vixeran ble testet i 2022 i et stort antall forsøk med høsthvete i Europa.

Forsøksresultatene viser at Vixeran har vært i stand til å erstatte 46 kg N/ha uten å redusere avlingen sammenlignet med full N-tilførsel i forsøkene. Ved full N-tilførsel økte Vixeran avlingen i gjennomsnitt med 1,6 %.

Fire forsøk i Norden i 2022 med Vixeran i høsthvete med delgjødsling viser:

at behandling med Vixeran økte avlingen med 205 kg/ha og dermed i stor grad kompensere for N-behovet sammen lignet med leddet som ble overgjødslet med 42 kg N/ha hvilke tilsvarte full N-tilførsel.  

Økt avling i graseng med Vixeran - I 2022 ble Vixeran testet i fire forsøk (DK/SE) på normalt gjødslet gressfelt.

Behandlingen ga ekstra utbytte i tre forsøk. I SE-forsøk ble Vixeran påført om våren og avling ble målt ved første høsting. I DK-forsøk ble Vixeran påført på gjenvekst etter første slått, og utbytte ble målt ved andre høsting.

chevron_left
chevron_right

Fakta om VIXERAN

BAKTERIEAzotobacter salinestris stamme CECT9690
FORMULERINGVannløselig pulver (WP)
KULTURERAlle vekster
BEHANDLINGSTIDSPUNKTKorn: 1 behandling i BBCH 21-31.
Eng: 1-2 behandlinger per år. Brukes tidlig om våren og/eller på gjenvekst etter første slått.
VIRKEMEKANISMEBiostimulant med biologisk nitrogenfiksering på og i plantens blader, røtter og rhizosfære. Etablering av motstandsdyktig biofilm på plantens overflate.

VIXERANs blandbarhet med andre plantevernmidler

Generelt sett kan VIXERAN blandes med andre plantevernmidler. Det er heller ikke nødvendig å legge stor vekt på pH-verdi eller temperatur i sprøytevæsken, siden Azotobacter salinestris CECT9690 er svært robust og ikke spesielt følsom for verken temperatur eller pH-verdi. 

Azotobacter-bakteriene blir aktive så snart de kommer i kontakt med vann. Det er derfor en levende organisme som er følsom for bakteriedrepende produkter. VIXERAN skal derfor IKKE brukes sammen med kobber- eller klorholdige produkter eller produkter som har en bakteriedrepende effekt. 

Tester har vist at VIXERAN kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Det er selvfølgelig umulig for oss å teste alle produktkombinasjoner. På VIXERAN-produktsiden kan du laste ned blandetabellen.

VIXERAN forbedrer plantenes vekst med nitrogenfiksering

Den unike nitrogenfikserende bakterien Azotobacter salinestris (CT9690) formerer seg på blader og røtter og gjør nitrogen tilgjengelig for planten både over og under jorden. Bakterien tåler ytre stressforhold som for eksempel kaldt vær. Dette skyldes at bakterien beskytter seg selv ved å danne langlivede cyster/endosporer når vær- og utviklingsforholdene er ugunstige. Når vekstforholdene blir gunstige igjen, begynner bakteriene å formere seg og gjenopptar nitrogenfikseringen til fordel for veksten. 

VIXERAN forsyner planten med nitrogen gjennom blader, røtter og rhizosfæren.

Spørsmål og svar om VIXERAN

Vixeran biostimulant

VIXERAN

VIXERAN er et nitrogenfikserende produkt, som er designet for å fange fritt nitrogen

Biostimulanter - les mer

Biostimulanter

Biostimulanter stimulere plantens naturlige prosesser.

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler