banner

VIXERAN - Nitrogenfikserende bakterier til effektiv og bærekraftig produksjon

Nitrogen er nødvendig for alle vekster, for at de skal vokse og gi avkastning. Men det er mange situasjoner der tilgangen på nitrogen ikke er tilstrekkelig for planten. Ved å fiksere nitrogen fra luften hjelper VIXERAN med å fylle gapet mellom avlingens behov for nitrogen og tilgangen på nitrogen fra gjødsel og jord.

VIXERAN består av den unike nitrogenfikserende bakterien Azotobacter salinestris (CT9690). Produktet sikrer dermed, på en effektiv og bærekraftig måte, økt nitrogenforsyning til både konvensjonelle og økologiske avlinger.

Med VIXERAN oppnår du

Se hvordan VIXERAN øker nitrogenopptaket i planten

VIXERAN er et biostimulerende middel utviklet for å fiksere nitrogen fra luften og gjøre det tilgjengelig for planten. VIXERAN brukes enten for å øke avlingen eller for å opprettholde en høy avling med redusert nitrogenforsyning. 

Denne videoen viser hvordan VIXERAN fungerer.

Forsøksresultater for VIXERAN i Norden og Europa 2022-2023

46_kg_n_no.png
Avlingseffekten av VIXERAN ved ulike nitrogenmengder sammenlignet med normalt nitrogengjødslingsnivå i 32 Europeiske kornforsøk i 2022.

Forsøksresultatene viser at VIXERAN har kunnet erstatte opp til 46 kg N/ha uten at avlingen er redusert i forhold til full N tildeling i forsøkene. 

euro_trial_no.png
Resultatene av 31 Europeiske kornforsøk viser, at VIXERAN bidrar til økt avling, når nitrogen er en begrensende faktor.

De fleste forsøk viser økt avling og den gjennomsnittlig avlings økningen for alle forsøk er 1.8% sammenlignet med ledd uten VIXERAN.

nordic_cereals_no.png
Nordiske høsthveteforsøk med VIXERAN i 2023 ga økt avling og økt proteininnhold på tross av meget utfordrende klimatiske forhold.

Data basert på 5 forsøk fra Danmark og Sverige viser økt avling og proteininnhold ved både 170 og 200 kg N/ha (eller 17 og 20 kg N/daa som vi skriver i Norge). 

grass_no.png
Nordiske forsøk med VIXERAN i fôrgras i 2022-2023 viser tydelig, at behandling med Vixeran gir økt avling i både 1. og 2. slått.

Data basert på 12 forsøk fra Sverige, Danmark og Finland. Behandling med VIXERAN førte til en avlings økning ved 1. slått på nesten 0.5 tonn TS/ha (eller 50 kg TS/daa).

chevron_left
chevron_right

Fakta om VIXERAN

BAKTERIEAzotobacter salinestris stamme CECT9690
FORMULERINGVannløselig pulver (WP)
KULTURERAlle vekster
BEHANDLINGSTIDSPUNKTKorn: 1 behandling i BBCH 21-31.
Eng: 1-2 behandlinger per år. Brukes tidlig om våren og/eller på gjenvekst etter første slått.
VIRKEMEKANISMEBiostimulant med biologisk nitrogenfiksering på og i plantens blader, røtter og rhizosfære. Etablering av motstandsdyktig biofilm på plantens overflate.

VIXERANs blandbarhet med andre plantevernmidler

Generelt sett kan VIXERAN blandes med andre plantevernmidler. Det er heller ikke nødvendig å legge stor vekt på pH-verdi eller temperatur i sprøytevæsken, siden Azotobacter salinestris CECT9690 er svært robust og ikke spesielt følsom for verken temperatur eller pH-verdi. 

Azotobacter-bakteriene blir aktive så snart de kommer i kontakt med vann. Det er derfor en levende organisme som er følsom for bakteriedrepende produkter. VIXERAN skal derfor IKKE brukes sammen med kobber- eller klorholdige produkter eller produkter som har en bakteriedrepende effekt. 

Tester har vist at VIXERAN kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Det er selvfølgelig umulig for oss å teste alle produktkombinasjoner. På VIXERAN-produktsiden kan du laste ned blandetabellen.

VIXERAN forbedrer plantenes vekst med nitrogenfiksering

Den unike nitrogenfikserende bakterien Azotobacter salinestris (CT9690) formerer seg på blader og røtter og gjør nitrogen tilgjengelig for planten både over og under jorden. Bakterien tåler ytre stressforhold som for eksempel kaldt vær. Dette skyldes at bakterien beskytter seg selv ved å danne langlivede cyster/endosporer når vær- og utviklingsforholdene er ugunstige. Når vekstforholdene blir gunstige igjen, begynner bakteriene å formere seg og gjenopptar nitrogenfikseringen til fordel for veksten. 

VIXERAN forsyner planten med nitrogen gjennom blader, røtter og rhizosfæren.

Spørsmål og svar om VIXERAN

VIXERAN - Nitrogenfikserende bakterier til effektiv og bærekraftig produksjon

VIXERAN

VIXERAN er et nitrogenfikserende produkt, som er designet for å fange fritt nitrogen

Biostimulanter - les mer

Biostimulanter

Biostimulanter stimulere plantens naturlige prosesser.

Biologiske midler

Bærekraftige løsninger med biologiske midler