Ansvarlig bruk av våre produkter

Er du sikker banner

Plantevern og beiset såfrø skal håndteres og brukes med forsiktighet.

Bønder er flinke til å ta vare på dyrkbar mark og naturen rundt.  Sammen må vi fortsette med det, både nå og for kommende generasjon. Derfor er det viktig å samarbeide for trygt og bærekraftig landbruk.

Verneutstyr

Husk alltid å bruke verneutstyr ved håndtering av plantevernmidler og beiset såfrø. Bruk alltid beskyttende kjeledress eller forklær, hansker, visir og maske som er godkjent for håndtering av plantevernmidler.

Ta ansvar både for deg selv som bonde, dine kollegaer og miljøet rundt.
 

Påfylling

Sett klar alle plantevernmiddel-kannene du skal bruke, før påfyllingen begynner. Det kan redusere risikoen for feilpåfylling.

Et stabilt bord eller plattform kan gjøre det enklere og mer sikkert å måle ut rett mengde. 

Husk å lese etiketten før du starter, for å være sikker på hvordan produktene skal blandes.
 

Oppbevaring

Oppbevar plantevernmidlene dine i et låst kjemikalierom.

Ved å dele kjemirommet og hyllene inn i kategorier for ugress-, sopp- og insektmidler, vil det være lettere for deg å finne produktet du trenger å bruke.

Les alltid etiketten på kannen før du starter, for å være sikker på at du har tatt produktet du skal bruke, hvordan det skal blandes, viktige advarselssymboler med mer.
 

Aim for zero

Aim for Zero Impact

Sikkerhet for mennesker og miljø er første prioritet i alt vi gjør i Syngenta. "ZERO impact" har som mål å øke sikkerheten ved bruk av produktene våre.

Dette gjelder både håndtering og bruk av produktene våre. Vi har utviklet 10 gode råd for bruk og håndtering av produktene våre.

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Good growth plan logo

Good Growth Plan

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Se oversikten

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?