Potet

Potet dyrkning

Mange faktorer vil påvirke sesongens avling, og det krever profesjonalitet og dyktighet å være potetdyrker.

Sykdommer som tørråte og tørrflekksyke truer avlingene år etter år, så en klar og effektiv strategi kan gjøre forskjellen for å få full avling i potetåkrene dine.

Her gjennomgår vi effektive behandlingsstrategier - fra beising og til den gjentagende soppbekjempelsen i vekstsesongen.

Potet etablering

Sterk etablering

Beising - Ta kontroll over poteten

Beising - Ta kontroll over poteten

Før settepotetene går i bakken, skal du vurdere behovet for beising. Sykdommer som svartskurv, sølvskurv, svartprikk og flatskurv kan ødelegge skallkvaliteten og redusere avlingen dersom settepotetene dine ikke behandles før legging.

Bruker du sykdomssmittede settepoteter kan du risikere at knollene ikke spirer. Derfor er det viktig at du tar kontroll over potetene dine helt fra sesongstart.

Når du beiser settepotetene dine, beskytter du dem under spiringen slik at det blir sunnere og kraftigere planter. Med riktig produkt vil du oppnå raskere og jevnere oppkomst, jevnere knollansett og dermed jevnere størrelsesfordeling og knollene får bedre skinnkvalitet og dermed lengre holdbarhet.  

Spiring - bekjempe ugress

Ugras i åkeren kan gi store avlingstap, og det finnes flere aggressive ugrasarter som søtvier og klengemaure, som kan gjøre livet surt i potetåkeren din.

Du kan behandle med spirehemmende ugrasmiddel til potetene spirer. Derfor er det viktig med en tidlig og effektiv ugrasstrategi som kan bekjempe ugraset, slik at du gir potetene dine de beste vekstvilkårene.

Potet ugras

Ugraskontroll

Spiring - bekjempe ugress

Vekststart - Veksten skal starte godt

Fra oppkomst må man følge med på om det kommer angrep av insekter, både sikader, teger og lus kan være problematisk i potet.  

I fuktige perioder kan det være risiko for soppangrep. Det kan være betydelige økonomiske tap knyttet til et tidlig utbrudd, så følg med på varsler og se etter symptom i åkeren. Du bør reagere raskt hvis du mistenker et utbrudd i åkrene dine.

Et primært angrep av tørråte, som kommer fra settepoteter infisert med tørråte, kan gi store skader på stengler og blader, og tørråtesoppen sprer seg til både over- og underjordiske deler av planten. Når det er vedvarende fuktig er det risiko for et primærangrep av tørråte, og du bør derfor være klar til å behandle tidlig i sesongen.

I tillegg til smitte fra knoller kan tidlig tørråteangrep komme fra smitte i jorda, og du bør derfor velge tørråtemiddel som beskytter både over- og undersiden av bladet.

Tørflekksyke

Legg en strategi mot tørråte

Legg en strategi mot tørråt

En effektiv strategi avhenger av værforholdene, jordtype og bruk av potetene, om det er tidligpotet eller lagringspotet eller potet til stivelsesproduksjon.

Mange velger i utgangspunktet å kjøre med faste intervaller på 7 dager, med justering av intervallet for varsel når vær og sopputvikling endrer seg.

Ulike midler har ulike egenskaper og begrensninger i bruk, for eksempel om de er forebyggende eller kurative og i antall tillatte behandlinger. Ulike midler har ulike styrker som du kan dra nytte av i dine overveielser. Du kan for eksempel velge å bruke midler med beskyttelse av nyvekst i den tidlige delen av vekstsesongen hvor potetplanten har størst vekst av stilker og blader.

Strategien din må kunne vare hele sesongen, selv om det er aller viktigst å unngå tidlig angrep. Det er viktig å bytte mellom ulike produkter for å unngå resistensutvikling.

Tørrflekksyke er et økende problem

Utfordringene i vekstsesongen er ikke statiske. Spesielt soppsykdommen tørrflekksyke kan bli et problem i den sene delen av vekstsesongen.

Synlige tegn på tørrflekksyke kan komme fra midt på sommeren. I denne perioden kan planten bli stresset på grunn av mangel på næringsstoffer kombinert med varmt og tørt vær avbrutt av korte, fuktige perioder som med hyppig regn og utbredt duggdannelse.

Tørrflekksyke er et økende problem i Norge og kan redusere avlingen i utsatte sorter. Holdes sykdommen nede, kan det unngås å bli en stor utfordring, slik man ser hos de svenske potetdyrkerne, der tørrflekksyke er en stor avlingstyv i mange potetåkre hvert år.

Behandling mot tørrflekksyke bør være forebyggende og starte 6-7 uker etter oppkomst. Når du behandler mot tørrflekksyke er det viktig at du velger et middel som beskytter begge sider av bladet og nytilveksten. Dette minimerer risikoen for at avlingene dine blir påvirket av bladflekker og at du stopper soppsykdommen i å utvikle seg.

Tørflekksyke

Tørrflekksyke er et økende problem

Styrk avlingen i vekstsesongen

Med stadig færre produkter må du fokusere mer på å styrke plantene dine slik at de er rustet for sesongens utfordringer.

Spesielt lange perioder med varmt vær og mangel på vann kan stresse planten, og når planten blir stresset, reduseres eller stoppes veksten av potetknollene.

Med klimaendringer kan vi forvente lange perioder med varmt vær og vannmangel i fremtiden, så problemet vil bare bli større i fremtiden.

Nye biologiske midler lar deg stimulere de naturlige vekstprosessene i planten slik at planten takler varme- og/eller tørkeperioder bedre og dermed begrenser nedgang i knollvekst som stresset medfører.

chevron_left
chevron_right
Potet ugras

Ugraskontroll

Spiring - bekjempe ugress

Potet etablering

Sterk etablering

Beising - Ta kontroll over poteten

Tørflekksyke

Tørrflekksyke er et økende problem

Tørflekksyke

Legg en strategi mot tørråte