BOXER

Sist oppdatert:

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2013.29.23
Pakningsstørrelse:
10 l
Sammensetning:
800 g/l
Prosulfokarb
Resistens-gruppe:
HRAC gruppe N
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)