You are here

Cleave

Sist oppdatert:
27.12.2021

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2017.3
Pakningsstørrelse: 
5 L, 4 x 5L pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Triazolopyrimidin
Pyridyloxy-carboxylat
Resistens-gruppe: 
ALS-hemmer + auxinvirkning
HRAC gruppe B og O
Formulering: 
Suspo-emulsjon (SE)
Virkemåte: 
Selektiv bladherbicid mot tofrøbladet ugras

Cleave har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. Cleave har også virkning mot veronika, åkerstemorsblom, og meldestokk, hvis ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark: Cleave har meget god virkning på høymole. God effekt på marikåpe og soleie-arter. En viss kortvarig effekt på løvetann og hundekjeks.

Væske-mengde

12-30 l/daa

Regnfasthet

1 time

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00