CLEAVE

Sist oppdatert:

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2017.3
Pakningsstørrelse:
5 L, 4 x 5L pr kasse
Sammensetning:
2,5 g/L (0,25 vekt-%)
Florasulam
144 g/L (14.2 vekt-%)
Fluroksypyr-1-metylheptylester
Kemisk gruppe:
Triazolopyrimidin, Pyridyloxy-carboxylat
Resistens-gruppe:
ALS-hemmer + auxinvirkning
HRAC gruppe B og O
Formulering:
Suspo-emulsjon (SE)
Virkemåte:
Selektiv bladherbicid mot tofrøbladet ugras
Virkemåte detaljer:
Cleave har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. Cleave har også virkning mot veronika, åkerstemorsblom, og meldestokk, hvis ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark: Cleave har meget god virkning på høymole. God effekt på marikåpe og soleie-arter. En viss kortvarig effekt på løvetann og hundekjeks.