You are here

Glypper

Sist oppdatert:
27.12.2021

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2012.6
Pakningsstørrelse: 
20 L
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Glyciner
Resistens-gruppe: 
EPSP-syntasehemmere
HRAC gruppe G
Formulering: 
Vannløslig konsentrat
Virkemåte: 
Ikke selektivt bladherbicid

Glypper virker systemisk- det vil si at det tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen rundt i hele planten til vekstpunktene. Sprøyting med Glypper bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst - ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Glypper virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart. Om høsten bør det gå ca. 2 uker fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å få god virkning. Dersom man er seint ute, kan det gå å jordarbeide 1 uke etter sprøyting. Om våren - under gode vekstforhold - er det tilstrekkelig med 3 - 4 dager. Regn kort tid etter behandling kan redusere virkningen. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Preparatet inaktiveres fort i jord og hindrer ikke at nytt ugras spirer fra frø.

Bladherbicid som stopper veksten av alle planter. Brukes til ikke-selektiv ugrasbekjempelse.

 

 

Væske-mengde

10-20 l/daa

Regnfasthet

4-6 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00