You are here

Agil

Sist oppdatert:
27.12.2021

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2016.5
Pakningsstørrelse: 
1L, 12 x 1L pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Aryloxyphenoxy-propionat
Resistens-gruppe: 
ACCase-hemmere
HRAC gruppe A
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte: 
Selektivt bladherbicid mot grasarter

Agil 100 EC virker systemisk og tas opp av grasplantene gjennom bladene. Virkningen inntrer etter 3-5 dager da grasets tilvekst stopper. Første synlige tegn på virkningen er gul/rødfarging av bladene som inntrer etter 10-14 dager. Etter ytterligere 3-8 dager foregår en fullstendig nedvisning av graset. Agil 100 EC stiller ingen spesielle krav til temperatur. Behandling bør dog ikke foretas ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet (> 70%) og god jordfuktighet. Samt moderat svingninger mellom dag og nattetemperatur. For å få fullgod effekt kreves minst en time uten regn etter sprøyting. Under svært tørre forhold kan virkningen reduseres.

Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. 

Væske-mengde

12-30 l/daa

Regnfasthet

1 time

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00