You are here

Mixin

Sist oppdatert:
18.08.2022

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2019.1
Pakningsstørrelse: 
5 L, 4 x 5L pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Triazolopyrimidin
Pyridyloxy-carboxylat
Resistens-gruppe: 
ALS-hemmer + auxinvirkning
HRAC gruppe B og O
Formulering: 
Suspo-emulsjon (SE)
Virkemåte: 
Selektivt bladherbicid mot tofrøbladet ugras.

Mixin har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. Mixin har også virkning mot veronika, åkerstemorsblom, og meldestokk, hvis ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark: Mixin® har meget god virkning på høymole. God effekt på marikåpe og soleie-arter. En viss kortvarig effekt på løvetann og hundekjeks

Væske-mengde

12-30 l/daa

Regnfasthet

1 time

  • Ved uhell eller mistanke om forgifting kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00