MIXIN

Sist oppdatert:

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2019.1
Pakningsstørrelse:
5 L, 4 x 5L pr kasse
Sammensetning:
2,5g/L (0,25 vekt %)
Florasulam
144g/L (14,2 vekt %)
Fluroksypyr-1-metylheptylester
Kemisk gruppe:
Triazolopyrimidin, Pyridyloxy-carboxylat
Resistens-gruppe:
ALS-hemmer + auxinvirkning
HRAC gruppe B og O
Formulering:
Suspo-emulsjon (SE)
Virkemåte:
Selektivt bladherbicid mot tofrøbladet ugras.
Virkemåte detaljer:
Mixin har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. Mixin har også virkning mot veronika, åkerstemorsblom, og meldestokk, hvis ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark: Mixin® har meget god virkning på høymole. God effekt på marikåpe og soleie-arter. En viss kortvarig effekt på løvetann og hundekjeks