You are here

Tomahawk

Tomahawk

Sist oppdatert:
22.08.2022

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2016.10
Pakningsstørrelse: 
5L, 4 x 5L pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Pyridyloxy-carboxylat
Resistens-gruppe: 
Auxinvirkning
HRAC gruppe O
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte: 
Selektivt bladherbicid mot tofrøbladet ugras.

Tomahawk® 200 EC tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Ugraset stopper å vokse og er fullstendig nedvisnet etter 2-3 uker. God effekt på følgende ugras, avhengig av dosering: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, rosebusker, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. Mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle er ikke effekten tilfredsstillende med bruk av Tomahawk® 200 EC alene.

Mot tofrøbladet ugras i korn og gras. Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

 

Væske-mengde

15-25l/daa

Regnfasthet

1 time

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00