TOMAHAWK

Sist oppdatert:

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2016.10
Pakningsstørrelse:
5L, 4 x 5L pr kasse
Sammensetning:
200g/L
Fluroksypyr (som syre)
Kemisk gruppe:
Pyridyloxy-carboxylat
Resistens-gruppe:
Auxinvirkning
HRAC gruppe O
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte:
Selektivt bladherbicid mot tofrøbladet ugras.
Virkemåte detaljer:
Tomahawk® 200 EC tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Ugraset stopper å vokse og er fullstendig nedvisnet etter 2-3 uker. God effekt på følgende ugras, avhengig av dosering: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, rosebusker, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. Mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle er ikke effekten tilfredsstillende med bruk av Tomahawk® 200 EC alene.