ZETROLA

Sist oppdatert:

Ugrasmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2017.36
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
100 g/L
Propakvizafop
Kemisk gruppe:
ACCase hemmere
Resistens-gruppe:
HRAC gruppe A
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte detaljer:
Zetrola virker systemisk og tas opp av grasplantene gjennom bladene. Virkningen inntrer etter 3‑5 dager da grasets tilvekst stopper. Første synlige tegn på virkningen er gul/ rødfarging av bladene som inntrer etter 10‑14 dager. Etter ytterligere 3‑8 dager foregår en fullstendig nedvisning av graset. Zetrola stiller ingen spesielle krav til temperatur. Behandling bør dog ikke foretas ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet (> 70%) og god jordfuktighet. Samt moderate svingninger mellom dag og nattetemperatur. For å få fullgod effekt kreves minst en time uten regn etter sprøyting. Under svært tørre forhold kan virkningen reduseres.