Policy for informasjonskapsler

Versjonsdato 8. september 2020

www.syngenta.no (som i disse retningslinjene for informasjonskapsler omtales som "nettstedet vårt") driftes av Syngenta Nordics A/S (CVR-nummer: DK 20 57 57 78) med registrert virksomhetsadresse i Strandlodsvej 44, DK-2300 København S, Danmark (som i disse retningslinjene for informasjonskapsler omtales som "Syngenta", "vi" og "oss"). 

Som de fleste andre nettstedseiere bruker vi informasjonskapsler for å kunne gi brukerne av nettstedet vårt en god brukeropplevelse. Nedenfor forteller vi mer om informasjonskapslene vi bruker, formålet med dem, hvordan du kan godta, avvise og slette dem fra enheter, samt linker til personvernerklæringen vår og personvernerklæringene til relevante tredjeparter. 

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som et nettsted installerer på brukernes enheter når de besøker nettstedet. Informasjonskapslene hjelper nettstedet med å gjenkjenne brukerens enhet neste gang de besøker nettstedet. 

Samtykke:

Vi trenger bare å innhente brukerens samtykke for enkelte typer informasjonskapsler. Vi har lov til å lagre informasjonskapsler på en brukers enhet uten dennes samtykke hvis de er nødvendige for driften av nettstedet vårt. For alle andre typer informasjonskapsler må vi innhente samtykke fra brukeren før vi plasserer informasjonskapsler på enheten deres.

Hvordan godtar, avviser eller sletter man informasjonskapsler?

Vi viser et banner til brukerne når de går inn på nettstedet vårt fra enhver nettleser eller enhet. Banneret gir brukeren mulighet til å godta eller avslå informasjonskapsler (unntatt informasjonskapsler som er nødvendige for funksjonaliteten på nettstedet vårt). Alternativt kan brukerne endre innstillingene sine for informasjonskapsler når som helst gjennom å klikke på linken nedenfor – de får muligheten til å endre (ved å merke av i avmerkingsruter) hvilke typer informasjonskapsler de godtar.

Brukerne kan slette nettleserdata (inkludert informasjonskapsler) fra nettleseren deres ved hjelp av alternativene og instruksjonene som er oppgitt i den aktuelle nettleseren de bruker.

Nettstedet vårt bruker enkelte informasjonskapsler fra tredjeparter (f.eks. Google Analytics). Vi oppgir linker til tredjepartenes retningslinjer for informasjonskapsler og personvern, slik at brukerne kan sette seg inn i måtene de aktuelle tredjepartene vil bruke dataene fra informasjonskapslene på. Vi mottar og behandler noen data fra tredjeparts informasjonskapsler som vi bruker til formålene som er beskrevet i tabellen over informasjonskapsler nedenfor.

Nettstedet vårt bruker følgende typer informasjonskapsler:

  • Nødvendige informasjonskapsler er de som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. De er nødvendige for at nettstedet skal kunne tilby funksjonen eller tjenesten brukeren ber om. Brukerens samtykke er ikke nødvendig for å plassere denne typen informasjonskapsler på brukerens enhet.
  • Informasjonskapsler for innstillinger gjør det mulig for nettstedet å huske informasjon som endrer hvordan nettstedet ser ut, eller andre ting som for eksempel språkinnstillinger. Dette kan være første- eller tredjeparts informasjonskapsler (se definisjoner av dette nedenfor). Brukerens samtykke er nødvendig for å plassere denne typen informasjonskapsler på brukerens enhet.
  • Informasjonskapsler for statistikk gjør det mulig å analysere eller måle hvordan brukerne bruker nettstedet vårt, blant annet å måle virkningen av annonser og analysere hvor brukerne klikker. Hensikten er å forbedre nettstedet og hjelpe nettstedseierne med å forstå hvordan besøkende bruker nettstedene deres, ved å samle inn og rapportere informasjon. Dette kan være første- eller tredjeparts informasjonskapsler (se definisjoner av dette nedenfor). Brukerens samtykke er nødvendig for å plassere denne typen informasjonskapsler på brukerens enhet.
  • Informasjonskapsler for markedsføring brukes til å spore brukere på tvers av nettsteder. Disse informasjonskapslene lagrer informasjon om brukerens atferd på nettet gjennom løpende observasjon av nettbruken. Dette gjør det mulig å bygge opp en spesifikk brukerprofil som gjør at nettstedene kan vise reklame som er relevant for hver enkelt bruker, og dermed er mer verdifull for innholdsprodusenter og tredjepartsannonsører. Disse informasjonskapslene kan være første- eller tredjeparts informasjonskapsler (se definisjoner av dette nedenfor). Brukerens samtykke er nødvendig for å plassere denne typen informasjonskapsler på brukerens enhet.

Første- og tredjeparts informasjonskapsler

  • Førsteparts informasjonskapsler er dem som vi (Syngenta) plasserer på brukerens enhet via nettstedet vårt. 
  • Tredjeparts informasjonskapsler plasseres på brukerens enhet ved hjelp av bestemte funksjoner som er aktivert på nettstedet vårt, og leveres av en enhet som ikke er en del av Syngenta (en «tredjepart»). Tredjeparten bruker dataene som samles inn ved hjelp av informasjonskapslene. Vi (Syngenta) kan imidlertid også bruke informasjonen som samles inn av disse informasjonskapslene fra tredjeparter. 

Informasjonskapsler for økter og vedvarende informasjonskapsler: 

  • Informasjonskapsler for økter inneholder informasjon som lagres på et midlertidig minnested, og slettes når økten er over eller når nettleseren lukkes. Informasjonskapsler for økter lagrer informasjon som brukeren har tastet inn, og sporer brukernes bevegelser på nettstedet.
  • Vedvarende informasjonskapsler forblir lagret på brukerens enhet i den tidsperioden som er angitt i tabellen over informasjonskapsler nedenfor. 

Personopplysninger:

Noen informasjonskapsler på nettstedet vårt bruker personopplysninger som eksempelvis brukernes IP-adresser. 

Vår behandling av personopplysninger vil være i samsvar med personvernerklæringen vår. Vi ber deg lese gjennom personvernerklæringen vår for å finne ut mer om hvordan vi behandler personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss.

Når det gjelder informasjonskapsler fra tredjepart, bør du også lese retningslinjene for informasjonskapsler og for personvernreglene for de aktuelle tredjepartene, som er tilgjengelig via linkene i tabellen over informasjonskapsler nedenfor.

Internasjonale overføringer av personopplysninger:

Vi overfører personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS-området, som vist i tabellen over informasjonskapsler nedenfor. Alle slike overføringer vil bli gjort i samsvar med de juridiske kravene for slike internasjonale overføringer. Du finner mer informasjon om dette her på EU side om "Rules for the protection of personal data inside and outside the EU".

USA: Vi iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger som overføres til tredjepartsorganisasjoner i USA, blir tilstrekkelig beskyttet, ved å påse at organisasjonen som mottar dataene har vedtatt Europakommisjonens standard personvernbestemmelser. Du finner mer informasjon om dette https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Syngenta group: Vi overfører personopplysninger til Syngentas konsernselskaper basert i land utenfor EØS, herunder morselskapet Syngenta AG, som er basert i Sveits. Vi kan overføre opplysninger til Syngentas konsernselskaper ettersom landene de er i, anses av Europakommisjonen å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, eller fordi vi har konserninterne dataoverføringsavtaler som inneholder standardvilkår for overføring av opplysninger som er godkjent av Europakommisjonen. Du finner mer informasjon om de aktuelle ordningene her: 

Internasjonale overføringer av personopplysninger av tredjeparter:

Du kan finne mer informasjon om eventuelle internasjonale overføringer av personopplysninger av tredjepartene som er oppgitt i disse retningslinjene for informasjonskapsler, i tredjepartenes respektive personvernerklæringer – se linkene i tabellen over informasjonskapsler nedenfor.