You are here

Share page with AddThis

The Good Growth Plan

The Good Growth Plan er et kjerneelement i arbeidet vårt.

Prinsippene og prioriteringene i The Good Growth Plan er dypt forankret i våre arbeidsmåter rundt om i verden. Vi samler inn globale data og innsikt fra referansegårder, som vi deler med samarbeidspartnere, akademikere, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner over hele verden.

Disse erfaringene gjør det mulig for oss å forbedre det kommersielle tilbudet og levere reelle og målbare verdier for bøndene og miljøet. Planen bidrar dermed til å gjøre både vår egen virksomhet og planeten mer bærekraftig.

Nordisk perspektiv på The Good Growth Plan

Gjennom produktutvikling og tydelig veiledning til bøndene har vi alltid som mål å sørge for lavest mulig restkonsentrasjoner i avlinger og miljø. Vi prioriterer og verdsetter sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter, og vi tror at kontroll spiller en viktig rolle for å ivareta matkvaliteten og miljøet. 

I Norden arbeider vi målrettet for:

  • lavest mulig restkonsentrasjoner i avlinger og miljø
  • biologisk mangfold, blant annet gjennom å plante blomsterstriper 
  • opplæring og veiledning i ansvarlig og optimal bruk av produktene våre 
  • digitale løsninger

Våre seks forpliktelser

Vi har definert seks forpliktelser om å arbeide mot et mer bærekraftig landbruk. Hver forpliktelse har ambisiøse mål, som vi vil forsøke å nå innen 2020. Hvert år rapporterer vi fremskritt for hvert av målene i The Progress Report, som du finner på vår globale nettside.

Under ser du våre seks forpliktelser. Ved å klikke på lenken under symbolene kommer du til vår globale nettside, hvor du kan lese mer.

Resultater – så langt

The Good Growth Plan er ikke bare en rettesnor for hvordan vi skal skape bærekraft i både landbruket og vår egen virksomhet, den bestemmer også hvordan vi skal måle resultatene.

Under ser du fremgangen til de seks forpliktelsene så langt, og du finner også lenker til videre lesning på vår globale nettside.

Se også intervjuet med vår Chief Sustainability Officer Alexandra Brand fra Sustainable Business Summit 2019 i London – klikk på videoen

Mer effektive avlinger

Vi har forpliktet oss til å øke den gjennomsnittlige produktiviteten til verdens største avlinger med 20 %, uten å bruke mer jord, vann eller ressurser.

Vi øker kontinuerlig referansegårdenes utbytte i forhold til benchmark, og vi spiller en ledende rolle i den digitale revolusjonen som vil endre landbruket i årene som kommer.

Mer effektive avlinger

Bevare jordbruksareal

Vi har forpliktet oss til å forbedre fruktbarheten til 10 millioner hektar jordbruksareal som er på randen av nedbryting.

Vi har allerede oppnådd forbedringer på et område som tilsvarer størrelsen på Guatemala – og vi får stadig større gjennomslagskraft i samarbeid med en rekke aktører.

Bevare jordbruksareal

Øke det biologiske mangfoldet

Vi har forpliktet oss til å øke det biologiske mangfoldet til 5 millioner hektar jordbruksareal.

Både erfaring og kunnskapsgrunnlag viser at investeringer i biologisk mangfold er god business. Landbruket er også avhengig av bestøvning.

Øke det biologiske mangfoldet

Styrke mindre gårder

Vi har forpliktet oss til å nå frem til 20 millioner småbønder og gjøre dem i stand til å øke produktiviteten med 50 %.

Vi har sett en betydelig økning i småbøndenes utbytte, og vi samarbeider med ulike aktører for å skape bedre praksis på gårdene.

Styrke mindre gårder

Yrkessikkerhet i landbruket

Vi har forpliktet oss til å gi 20 millioner bønder opplæring i yrkessikkerhet, særlig i utviklingsland.

Trygg, ansvarlig og effektiv bruk av produktene våre har høy prioritet, og vi forsøker å gi flest mulig bønder opplæring i ansvarlig og sikker bruk av produktene våre, blant annet gjennom lokalt samarbeid.

Yrkessikkerhet i landbruket

Beskytte arbeiderne

Vi har forpliktet oss til å forsøke å oppnå rettferdige arbeidsvilkår i hele forsyningskjeden.

Vi er i ferd med å nå målet om 100 prosent – og bli de første i bransjen med global akkreditering fra Fair Labor Association.

 

Beskytte arbeiderne

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?