The Good Growth Plan

 

The Good Growth Plan er et kjerneelement i arbeidet vårt.

Prinsippene og prioriteringene i The Good Growth Plan er dypt forankret i våre arbeidsmåter rundt om i verden. Vi samler inn globale data og innsikt fra referansegårder, som vi deler med samarbeidspartnere, akademikere, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner over hele verden.

Disse erfaringene gjør det mulig for oss å forbedre det kommersielle tilbudet og levere reelle og målbare verdier for bøndene og miljøet. Planen bidrar dermed til å gjøre både vår egen virksomhet og planeten mer bærekraftig.

Nye mål for fremtidens bærekraftig landbruk

Våre nye Good Growth Plan 2025 fokuserer på kampen mot klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Vår ambisjon er å utvikle kunnskap og lage produkter og teknologier som vil sikre de beste løsningene for både bønder og miljøet.

Syngenta vil forsøke å skape positive klimaresultater på et globalt plan. Det vil vi gjøre ved å fokusere på ulike områder som for tiden skaper store utfordringer for klimaet og miljøet. Som CO2-utslipp, jorderosjon og biologisk mangfold.

Den nye planen inkluderer dristige nye forpliktelser for å redusere landbrukets karbonavtrykk og for å hjelpe bøndene med å håndtere de ekstreme værmønstrene forårsaket av klimaendringer. 

Hver forpliktelse har ambisiøse mål, som vi vil forsøke å nå innen 2020. Hvert år rapporterer vi fremskritt for hvert av målene i The Progress Report, som du finner på vår globale nettside.

Under ser du våre nye forpliktelser. Ved å klikke på lenken under symbolene kommer du til vår globale nettside, hvor du kan lese mer.

Nordisk perspektiv på The Good Growth Plan

Gjennom produktutvikling og tydelig veiledning til bøndene har vi alltid som mål å sørge for lavest mulig restkonsentrasjoner i avlinger og miljø. Vi prioriterer og verdsetter sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter, og vi tror at kontroll spiller en viktig rolle for å ivareta matkvaliteten og miljøet. 

I Norden arbeider vi målrettet for:

  • lavest mulig restkonsentrasjoner i avlinger og miljø
  • biologisk mangfold, blant annet gjennom å plante blomsterstriper 
  • opplæring og veiledning i ansvarlig og optimal bruk av produktene våre 
  • digitale løsninger

Resultater – så langt

The Good Growth Plan er ikke bare en rettesnor for hvordan vi skal skape bærekraft i både landbruket og vår egen virksomhet, den bestemmer også hvordan vi skal måle resultatene.

Under ser du også lenker til videre lesning på vår globale nettside.

Under kan du lese mer om noen av fokusområdene våre på både nasjonalt og internasjonalt plan

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig bruk av produktene våre

Plantevernmidler skal brukes med omtanke.

Biodiversitet

Biologisk mangfold

Vi fokuserer på initiativer som fremmer biologisk mangfold.

Bærekraftig landbruk

Plantevern og bærekraft

Vi prioriterer sikkerheten knyttet til våre strengt regulerte produkter.

teknologi og innovation

Teknologi og innovasjon

I arbeidet med å skape bærekraftige løsninger prioriterer vi forskning høyt.

Partnerskaber

Samarbeid

Sammen skal vi finne løsninger på de globale utfordringene.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Se oversikten

spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Hva mener vi med bærekraft?