You are here

Vekstregulering hjelper deg til sikre avlingspotensiale!

Stråstyrke med Moddus

Igjennom en sesong utsettes åkeren for mange påkjenninger fra regn og vind. Jo bedre rustet planten er for å motstå disse påkjenningene – jo større sjanse er det for å få et bra sluttresultat.

Vekstregulering med Moddus er et verktøy som hjelper til å styre tilveksten til å styrke plantebestanden fra roten og opp i strået. Det er behandlingstidspunktet som avgjør hvilke del av planten som du får effekt på. 

InSpire

Planlegg vekstreguleringen med InSpire

Digitalt planleggingsverktøy for vekstregulering i byggåkeren

Behandlingstidspunkt har betydning

Moddus-produktene har effekt på den del av planten som er i aktiv tilvekst. Det betyder at en tidig behandling ved busking (fra stadium 25) har effekt på røttene og de nedre delene av planten og stimulerer buskingen. En behandling ved begynnende strekning (fra stadium 31) har effekt i midtre del av planten og gjør strået sterkere og kortere.

Moddus

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende vekst

Aktiv tilvekst i planten ved behandlingen er en forutsetning for å få en bra effekt. Er det ingen aktiv tilvekst finns det heller ingen tilvekst å regulere. Står plantene å sturer fordi de er stresset, for eksempel av vann- eller næringsmangel, skal de ikke vekstreguleres da det kan forsterke stresset. 

To produkter som sammen gir mye mer enn stråforkortning

Moddus Start er utviklet spesielt for tidig behandling. Men Moddus Start har et bredt behandlingsvindu, det kan brukes fra busking til flaggbladet er ute i hvete og bygg, og kan uten problem brukes ennå seinere på sesongen til først snerp er synlig (stadium 25 – 49 i bygg og hvete). I havre og rug skal den brukes fram til begynnende strekning (til stadium 30 i rug og 32 i havre). 

Passer for deg som vil være på forkant og ikke miste muligheten som drivende vekstforhold gir for å få full uttelling av åkerens potensial.

Moddus Start har en formulering som gjør at den tas effektivt opp av planten og skal derfor brukes i en lavere dose enn Moddus M, 30 ml/daa Moddus Start tilsvarer effekten av 40 ml/daa Moddus M. 

Moddus M er et velkjent produkt rundt om i hele Europa som brukes i strekningsfasen fram til flaggbladet er ute (stadium 31-39 i bygg, hvete og rug). I havre skal Moddus M brukes før flaggbladet er synlig (stadium 31-37 i havre). 

Moddus Start

Blandinger med andre produkter

Behandlingstidspunktet for en tidig behandling med Moddus Start sammenfaller ofte med vårens ugrasbehandling. På samme måte sammenfaller sopp- og insektbehandlingen med en senere vekstregulering med Moddus Start eller Moddus M. Her vises anbefalinger for hvordan produktene kan blandes.  

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende vekst

Man får best effekt av vekstregulering når plantene har god vekst ved og like etter behandlingen. 

Vejledning til å vekstregulere

Vekstregulering - hvordan gjør jeg det?

Din guide for å hjelpe deg med å vekstregulere

ProdukttypeAnbefalingerBør ikke blandes med
GrasugrasmiddelModdus Start er blandbar med grasugrasmiddel som tilhører gruppen ALS-hemmere i høsthvete fram til stadium 29. Senere bruk og bruk i andre kornarter kan gi skade på kornplantene. Kan blandes med Axial fram til stadium 32.Hussar produktene og Attributt Twin og Puma Extra
Frøugrasmiddel mot tofrøbladet ugrasModdus Start er blandbart med de fleste midler mot tofrøbladede ugras.Ally Class (karfentrazonetyl)
Sopp- og innsektsmiddelModdus Start er blandbar med alle aktuelle sopp- og innsektsmiddel. 
MikronæringsstofferModdus Start har god blandbarhet med de fleste mikronæringsstoffer.Mangansulfat
Produkter som krever tilsetting av oljeOljen skal tilsettes ifølge instruksjonen til blandingspartneren. Ved bruk av oljer bør behandling i sterkt sollys mitt på dagen unnvikes. 
Produkter som krever tilsetning av klebemiddelKlebemiddel skal tilsettes i tankblandingen. 

Sammenfatning
Moddus-produktene kan enkelt blandes med de fleste middel med unntak av:  
Ally Class, Hussar produktene, Atributt Twin, Puma Extra eller Mangansulfat-produkter. 

Ulike typer av legde

Legde er en konsekvens av at planten ikke kan stå imot ytre påkjenninger og derfor legger seg. Det kan skyldes at planten er for dårlig forankret i jorden hvilke leder til rotvelt, eller at strået er for svakt hvilke leder til stråknekk eller aksknekk. 

Rotvelt forebygges best med tidig vektregulering omkring busking, da styrkes røtter og stråbasis.

Moddus Start

Stråknekk forebygges best med vekstregulering i tidlig strekningsfase, da forkortes avstanden mellom leddknutene og strået blir tykkere og sterkere. 

Moddus M

Bruksanbefaling

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende tilvekst. Normalt får man styrt tilveksten best med to vekstreguleringsbehandlinger med doser tilpasset vekstforholdene og sorten. Velg høye doser på stråsvake sorter. Velg lav dose ved annen gangs vekstregulering spesielt ved sein vekstregulering. Utsett vekstreguleringen hvis det er lite tilvekst og plantene er stresset, vent til plantene på ny kommer i god vekst. 

Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler kan dosen reduseres med 20%, dog ikke lavere enn 15 ml/daa for Moddus Start og 20 ml/daa for Moddus M.

Vejledning til å vekstregulere

Vekstregulering - hvordan gjør jeg det?

Din guide for å hjelpe deg med å vekstregulere

Vårhvete, høsthvete og rughvete 
Buskingsfase (BBCH 25-30): 20 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32):30 - 40 ml Moddus M eller 25 - 30 ml Moddus Start
Midtre strekningsfase (BBCH 33-39): 20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start
Sein strekning (BBCH 37-44)15 ml Moddus Start

Moddus Start kan blandes med klormekvatklorid (CCC/Cycocel/ Stabilan) ved tidlig vekstegulering. Bruk da halv dose av hver. 

Bygg 
Buskingsfase (BBCH 25-30): 25 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32):30 - 40 ml Moddus M eller 25 - 30 ml Moddus Start
Midtre strekningsfase (BBCH 33-39): 20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start
Sein strekning (BBCH 37-44)15 ml Moddus Start

 

Havre 
Buskingsfase (BBCH 25-30): 25 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32):20 - 30 ml Moddus M eller 15 - 20 ml Moddus Start
Midtre strekningsfase (BBCH 33-35): 20 ml Moddus M

 

Rug 
Buskingsfase (BBCH 25-30): 25 - 30 ml Moddus Start
Tidlig strekning (BBCH 31-32):30 - 40 ml Moddus M
Midtre strekningsfase (BBCH 33-37): 30 ml Moddus M

Moddus Start kan blandes med klormekvatklorid (CCC/Cycocel/ Stabilan) ved tidlig vekstegulering. Bruk da halv dose av hver.