Vekstregulering hjelper deg til sikre avlingspotensiale!

Stråstyrke med Moddus

Igjennom en sesong utsettes åkeren for mange påkjenninger fra regn og vind. Jo bedre rustet planten er for å motstå disse påkjenningene – jo større sjanse er det for å få et bra sluttresultat.

Vekstregulering med Moddus er et verktøy som hjelper til å styre tilveksten til å styrke plantebestanden fra roten og opp i strået. Det er behandlingstidspunktet som avgjør hvilke del av planten som du får effekt på. 

Moddus

Behandlingstidspunkt har betydning

Moddus-produktene har effekt på den del av planten som er i aktiv tilvekst. Det betyder at en tidig behandling ved busking (fra stadium 25) har effekt på røttene og de nedre delene av planten og stimulerer buskingen. En behandling ved begynnende strekning (fra stadium 31) har effekt i midtre del av planten og gjør strået sterkere og kortere.

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende vekst

Aktiv tilvekst i planten ved behandlingen er en forutsetning for å få en bra effekt. Er det ingen aktiv tilvekst finns det heller ingen tilvekst å regulere. Står plantene å sturer fordi de er stresset, for eksempel av vann- eller næringsmangel, skal de ikke vekstreguleres da det kan forsterke stresset. 

To produkter som sammen gir mye mer enn stråforkortning

Moddus Start er utviklet spesielt for tidig behandling. Men Moddus Start har et bredt behandlingsvindu, det kan brukes fra busking til flaggbladet er ute i hvete og bygg, og kan uten problem brukes ennå seinere på sesongen til først snerp er synlig (stadium 25 – 49 i bygg og hvete). I havre og rug skal den brukes fram til begynnende strekning (til stadium 30 i rug og 32 i havre). 

Passer for deg som vil være på forkant og ikke miste muligheten som drivende vekstforhold gir for å få full uttelling av åkerens potensial.

Moddus Start har en formulering som gjør at den tas effektivt opp av planten og skal derfor brukes i en lavere dose enn Moddus M, 30 ml/daa Moddus Start tilsvarer effekten av 40 ml/daa Moddus M. 

Moddus M er et velkjent produkt rundt om i hele Europa som brukes i strekningsfasen fram til flaggbladet er ute (stadium 31-39 i bygg, hvete og rug). I havre skal Moddus M brukes før flaggbladet er synlig (stadium 31-37 i havre). 

Moddus Start

Tidlig vekstregulering med Moddus Start

● Fremmer rotutvikling
● Hemmer hovedskuddets dominans
● Skuddene blir jevne
● Øker avlingspotentialet

Moddus M

Vekstregulering med Moddus Start eller Moddus M i strekningsfasen

● Styrker strået
● Redusere legderisikoen
● Reduserer aksknekk

Moddus Start

Blandinger med andre produkter

Behandlingstidspunktet for en tidig behandling med Moddus Start sammenfaller ofte med vårens ugrasbehandling. På samme måte sammenfaller sopp- og insektbehandlingen med en senere vekstregulering med Moddus Start eller Moddus M. Her vises anbefalinger for hvordan produktene kan blandes.  

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende vekst

Man får best effekt av vekstregulering når plantene har god vekst ved og like etter behandlingen. 

Vejledning til å vekstregulere

Vekstregulering - hvordan gjør jeg det?

Din guide for å hjelpe deg med å vekstregulere

Ulike typer av legde

Legde er en konsekvens av at planten ikke kan stå imot ytre påkjenninger og derfor legger seg. Det kan skyldes at planten er for dårlig forankret i jorden hvilke leder til rotvelt, eller at strået er for svakt hvilke leder til stråknekk eller aksknekk. 

Rotvelt forebygges best med tidig vektregulering omkring busking, da styrkes røtter og stråbasis.

Moddus Start

Stråknekk forebygges best med vekstregulering i tidlig strekningsfase, da forkortes avstanden mellom leddknutene og strået blir tykkere og sterkere. 

Moddus M

Bruksanbefaling

Vekstregulering skal utføres i perioder med drivende tilvekst. Normalt får man styrt tilveksten best med to vekstreguleringsbehandlinger med doser tilpasset vekstforholdene og sorten. Velg høye doser på stråsvake sorter. Velg lav dose ved annen gangs vekstregulering spesielt ved sein vekstregulering. Utsett vekstreguleringen hvis det er lite tilvekst og plantene er stresset, vent til plantene på ny kommer i god vekst. 

Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler kan dosen reduseres med 20%, dog ikke lavere enn 15 ml/daa for Moddus Start og 20 ml/daa for Moddus M.

Vejledning til å vekstregulere

Vekstregulering - hvordan gjør jeg det?

Din guide for å hjelpe deg med å vekstregulere