You are here

Moddus M

Sist oppdatert:
06.01.2022

Vekstregulator

Plantevern

REG. NR.: 
2017.1.18
Pakningsstørrelse: 
1 l
Sammensetning: 
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte: 
Systemisk

Moddus M opptas gjennom bladene og transporteres utover i planten. Moddus M forkorter og styrker strået og reduserer derved legde/stråknekk.

Sprøyteteknik

Sprøyt i perioder med god tilvekst. Best effekt får en ved sprøyting om morgenen eller formiddagen ved relativt høy luftfuktighet, samt i sol.

Væske-mengde

15-30 l/daa

Regnfasthet

2 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00