You are here

Moddevo logo banner

Moddevo

Sist oppdatert:
06.01.2022

Vekstregulator

Plantevern

REG. NR.: 
2019.13
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte: 
Systemisk

Moddevo opptas gjennom bladene og transporteres utover i planten og virker på den delen av planten som er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddevo regulerer plantens vekst, forkorter og styrker strået og reduserer derved legde og stråknekk.

Moddevo™ er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og redusere legde i høst- og vårhvete, høst- og vårbygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng.

Sprøyteteknik

Sprøyt i perioder med god tilvekst. Best effekt får en ved sprøyting om morgenen eller formiddagen ved relativt høy luftfuktighet, samt i sol

Væske-mengde

15-40 l/daa

Regnfasthet

2 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00