Svartskurv

Rhizoctonia solani

Sykdomme og skader på potetknollene

Skadelighet:
Middel
Middel

Symptomer

Svartskurvsoppen forårsaker brune tørre flekker med langsgående sprekker i groene, stenglene, røttene, stolonene og arr på knollanleggene. Den lager også sklerotier (hvilelegmer) på knollene som ser ut som svarte skorper og det er disse som har gitt navn til soppen.

Svartskurv viser seg også som et hvitt belegg nederst på stenglene et stykke ut i vekstsesonen. Herfra danner soppen sporer.

Angrep av svartskurv kan også ses som “luftknoller”, der planten setter knoller over jorden.

Spredning

Svartskurv spres hovedsakelig med settepotetsmitte, både som synlige sorte skorper (sklerotier) og på knollene, men også som hyfer på knollene som bare er synlig i lupe. Dessuten er jordsmitte vanlig.  Svartskurv er den skurvsykdommen, som forårsaker det største avlingstapet. Den angriper groeanleggene under lagring. I feltet angriper den underjordiske delene av planten. Skaden er ofte stor ved tidlig setting i kald jord, med forsinket spiring og sprang i åkern.

Svartskurvsoppen fortsetter med å angripe stenglene, røttene, stolonene og knollanleggene og hemmer transport av vann og næringsstoffer opp i planten og transporten av sukker ned til knollene. Dette gir seg utslag i redusert avling og knoller med arr og sprekker samt mere ujevn knollstørrelsesfordeling i tillegg til mere grønne knoller.

På slutten av vekstsesongen danner svartskurven sklerotier (hvilelegmer) på knollene. Svartskurv kan  overleve som hvilelegmer, men den kan også leve på planterester og trives da best under varme oksygenrike forhold. 

Bekjemping

Viktige tiltak mot svartskurv er bruk av friske settepoteter og setting i varm jord. Vekstskifte med flere potetfrie år. Beising er også aktuelt.

Maxim 100 FS (fludioksonil 100 g/l) er et effektivt beisemiddel mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk mm. Maxim 100 FS hemmer sporespiring og vekst av spirehyfer slik at soppmycelet hindres i å spre seg. Maxim 100 FS hemmer dermed overføring av smitte fra smittede settepoteter.

Beising med Maxim 100 FS kan gjøres på rullebord eller med utstyr på setteren. Behandlingen kan utføres på settepoteter umiddelbart etter opptak, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren. Når potetene beises før lagring eller før lysgroing er det viktig med rask opptøring etter behandling.

Les mer om Maxim 100 FS.

Amistar i fåra beskytter de nye knollene mot jordsmitte av svartskurv.