You are here

Maxim 100 FS banner

Maxim 100 FS

Sist oppdatert:
24.02.2022

Beisemiddel sopp

Plantevern

REG. NR.: 
2012.17.14
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Fenylpyrroler
Resistens-gruppe: 
FRAC kode E2
Formulering: 
flytende konsentrat til beising
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Maxim 100 FS er et bredtvirkende kontakt middel. Det aktive stoffet, fludioksonil, tilhører den kjemiske gruppen fenylpyrroler som virker ved å hemme proteinkinasesyntesen. Sporespiring og vekst av spirehyfer hemmes og soppmycelet hindres i å trenge inn i plantevevet. Maxim 100 FS hemmer utvikling og spredning av settepotetsmitte og reduserer dermed smitte på den nye avlingen. Maxim 100 FS er et kontaktfungicid og har liten mobilitet i jord og vil ha begrenset effekt mot jordsmitte.

Sprøyteteknik

Beising innendørs på rullebord i sprøytekammer: Bruk 1,0 liter væske pr. tonn (250 ml Maxim 100 FS + 750 ml vann). Det er viktig med rask opptørking etter beising. Beising ved setting: Bruk 30-40 liter pr. tonn (250 ml Maxim 100 FS + 30-40 liter vann). Settepotetene sprøytes med to motsatt stilte dyser pr. rad under det frie fallet fra settemaskinen og ned i fåra.

Væske-mengde

Se Sprøyteteknikk

Regnfasthet

None

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00