APRON XL

Sist oppdatert:

Beisemiddel sopp

Plantevern

REG. NR.:
2022.2
Pakningsstørrelse:
1 l
Sammensetning:
339 g/
Metalaksyl-M
Resistens-gruppe:
FRAC kode A1
Formulering:
emulsjon til beising