You are here

Apron® XL

Sist oppdatert:
06.04.2022

Beisemiddel sopp

Plantevern

REG. NR.: 
2022.2
Pakningsstørrelse: 
1 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
FRAC kode A1
Formulering: 
emulsjon til beising
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Apron XL inneholder det systemiske og selektive fungicidet metalaksyl-M. Apron XL er spesielt formulert for beising mot jord- og frøsmitte. Det inneholder klebemiddel for at det skal heftes godt på frø og setteløk. Det inneholder også et fiolett fargestoff for å unngå forveksling mellom beiset og ubeiset vare.

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkultiveres i veksthus og senere plantes ut på friland, beising av setteløk og blomsterløk samt til bekjempelse avalgesopper (Pythium og Phytopthora) på prydplanter i veksthus.

 

Sprøyteteknik

Beising av ertefrø må utføres som vellingbeising: 100-150 ml Apron® XL røres ut i 0,3-0,5 liter vann: Vellingen tilføres 100 kg ertefrø under stadig omrøring. Også andre
frøslag kan vellingbeises. For at frøet skal beholde lagringsevnen må det da tørkes etterpå. Tidligere Apron-beiset frø kan etterpå fuktbeises med skadedyrmiddel.

Væske-mengde

0,3-05 l/100kg

Regnfasthet

None

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00