Blæreskurv

Polyscytalum pustulans

Sykdomme og skader på potetknollene

Skadelighet:
Middel
Middel

Symptomer

først etter noen måneders lagring. Små flekker (2­-3 mm) hvor det dannes ei blære i en ringformet fordypning. Ofte smelter flekkene sammen til større flater. Knollen angripes gjennem lenticeller, sår og flasskader. Kan forveksles med vorteskurv og flatskurv.

Symptomene på knollene starter som små mørke blærer som senere kan flyte sammen til brune plater. Knollene blir smittebærere i tillegg til at de mister evnen til å holde på fuktigheten i de angrepne områdene og skrumper fortere inn.

Spredning

Blæreskurv danner hvilelegmer i planterestene og kan overleve minst 7 år i jord. 

Blæreskurv angriper alle de underjordiske plantedelene og gir avlingsnedgang og samme type skader som svartskurv på de underjordiske delene. Datterknollene blir ofte smittet i forbindelse med høsting, når knollene kommer i kontakt med smitte fra sykt vev.

Bekjemping

Bruk av friske settepoteter er det viktigste forebyggende tiltak mot blæreskurv. Videre er det viktig med rask opptørking umiddelbart etter opptak samt gode lagerforhold med tilstrekkelig luftsirkulasjon og temperaturstyring som hindrer kondens mv.

Både beising med Maxim 10 FS og Amistar i fåra vil hemme blæreskurv