You are here

Amistar®

Sist oppdatert:
06.04.2022

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
NR. 2008.57.14
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
FRAC kode C3
Formulering: 
suspensjonskonsentrat
Virkemåte: 
Systemisk

Amistar inneholder azoksystrobin som hemmer soppens åndingsprosesser. Amistar transporteres systemisk oppover i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Amistar bekjemper soppen mest effektivt før soppen har etablert seg på planten, derfor bør det sprøytes ved begynnende angrep eller når angrep forventes. På visse soppsykdommer virker Amistar også kurativt f.eks. rust og byggbrunflekk. I tillegg til at Amistar dreper soppsykdommer effektivt, vil Amistar føre til at planten holder seg lengere grønn.

Sprøyteteknik

Det anbefales å bruke 20-50 l vann (evt. mer) pr. daa. Høyeste vannmengder anvendes i tette bestand med stor bladmasse.

Væske-mengde

20-50 l/daa

Regnfasthet

1 time

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00