You are here

Revus logobanner

Revus Top

Sist oppdatert:
13.12.2021

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2017.13
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Triazol
Resistens-gruppe: 
FRAC kode H5
FRAC kode G1
Formulering: 
løselig konsentrat
Virkemåte: 
Mandipropamid er translaminær og difenokonazol er systemisk oppover i planten.

De to virkestoffene i Revus Top®, mandipropamid og difenokonazol, kompletterer hverandre og gir tilsammen en meget god kontroll av tørråte og tørrflekksyke i potet. Mandipropamid er effektivt mot oomyceter. En stor mengde av mandipropamid absorberes av bladenes vokslag, hvilket sikrer en god regnfasthet. Mandipropamid virker forebyggende og hemmer sporespiring effektivt. Mandipropamid trenger inn i bladene og gir derfor en bra translaminær effekt, der hemmer det mycelvekst i inkubasjonstiden. Difenokonazol er effektivt mot et brett spektrum av sopper, men ikke mot oomyceter. I potet har difenokonazol effekt mot blant annet tørrflekksyke. Difenokonazol er et triazol som hemmer ergosterol biosyntesen. Difenokonazol tas opp av planten, fordeles systemisk oppover i planten og forhindrer mycelvekst.

Sprøyteteknik

Preparatet spres med vanlig åkersprøyte eller luftassistert sprøyte og væskemengde 15-60 l per dekar. Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt. Det anbefales å bruke medium dråpestørrelse.

Væske-mengde

15 til 60 liter pr dekar. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt. Det er viktig å også dekke nedre blader godt, bruk derfor største vannmengde i stor tett bestand.

Regnfasthet

Preparatet er regnfast etter en time, eller når preparatet har tørket inn på bladene.

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00