REVUS Top

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2017.13
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
250 g/l
Mandipropamid
250 g/l
Difenokonazol
Kemisk gruppe:
Triazol
Resistens-gruppe:
FRAC kode H5
FRAC kode G1
Formulering:
løselig konsentrat
Virkemåte:
Mandipropamid er translaminær og difenokonazol er systemisk oppover i planten.