Revus Top

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2017.13
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
250 g/l
Mandipropamid
250 g/l
Difenokonazol
Kemisk gruppe:
Triazol
Resistens-gruppe:
FRAC kode H5
FRAC kode G1
Formulering:
løselig konsentrat
Virkemåte:
Mandipropamid er translaminær og difenokonazol er systemisk oppover i planten.
Virkemåte detaljer:
De to virkestoffene i Revus Top®, mandipropamid og difenokonazol, kompletterer hverandre og gir tilsammen en meget god kontroll av tørråte og tørrflekksyke i potet. Mandipropamid er effektivt mot oomyceter. En stor mengde av mandipropamid absorberes av bladenes vokslag, hvilket sikrer en god regnfasthet. Mandipropamid virker forebyggende og hemmer sporespiring effektivt. Mandipropamid trenger inn i bladene og gir derfor en bra translaminær effekt, der hemmer det mycelvekst i inkubasjonstiden. Difenokonazol er effektivt mot et brett spektrum av sopper, men ikke mot oomyceter. I potet har difenokonazol effekt mot blant annet tørrflekksyke. Difenokonazol er et triazol som hemmer ergosterol biosyntesen. Difenokonazol tas opp av planten, fordeles systemisk oppover i planten og forhindrer mycelvekst.