You are here

Topas 100EC banner

Topas® 100 EC

Sist oppdatert:
15.08.2022

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2008.9.15
Pakningsstørrelse: 
1 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
FRAC kode G1
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte: 
Systemisk

Topas er systemisk og har både forebyggende og kurativ virkning. Sikrest virkning oppnås ved begynnende angrep. Topas tas opp av planten og fordeler seg i den oppadgående saftstrøm. Virkningstiden er avhengig av vekst og infeksjonstrykk.

Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat, gresskar, melon, vannmelon, aubergine, squash, jordbær og prydplanter i veksthus samt jordbær i plasttunnel. Mot rust i prydplanter.

Sprøyteteknik

Bruk høyeste vannmengder i tette bestand med stor bladmasse.

Væske-mengde

30-200 l/daa

Regnfasthet

1 time

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00