Topas 100 EC

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2008.9.15
Pakningsstørrelse:
1 l
Sammensetning:
100 g/l
Penkonazol
100 g/l
cyklohexanon
Resistens-gruppe:
FRAC kode G1
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte:
Systemisk
Virkemåte detaljer:
Topas er systemisk og har både forebyggende og kurativ virkning. Sikrest virkning oppnås ved begynnende angrep. Topas tas opp av planten og fordeler seg i den oppadgående saftstrøm. Virkningstiden er avhengig av vekst og infeksjonstrykk.