TOPAS 100 EC

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2008.9.15
Pakningsstørrelse:
1 l
Sammensetning:
100 g/l
Penkonazol
100 g/l
cyklohexanon
Resistens-gruppe:
FRAC kode G1
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)