SWITCH 62,5 WG

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2008.56.15
Pakningsstørrelse:
1 kg
Sammensetning:
250 g/kg
Fludioksonil
375 g/kg
cyprodinil
375 g/kg
fyllstoffer
Kemisk gruppe:
Fenylpyrroler
Resistens-gruppe:
FRAC kode E2
FRAC kode D1
Formulering:
granulat