You are here

Thiovit Jet®

Sist oppdatert:
27.12.2021

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2007.30.14
Pakningsstørrelse: 
20 kg
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
FRAC kode M2
Formulering: 
Vanndispergerbart granulat (VG)
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Thiovit Jet inneholder malt svovel i en gunstig partikkelstørrelse som sikrer en god fordeling på plantene. Det dannes et jevnt belegg som gjør at sopp og midd ikke får angrepet og etablert seg. Thiovit Jet virker forebyggende og sprøyting hindrer nye angrep.

Mot soppsykdommer og bladmidd i kjernefrukt og steinfrukt på friland. Jordbær og bringebær på friland, veksthus og plasttunnel. Solbær i veksthus og på friland. Ert til modning, korsblomstra grønnfôrvekster, rotgrønnsaker og rotvekster, kålvekster og agurk på friland. Prydplanter i veksthus og på friland samt edelgran.

Sprøyteteknik

Rør ur pulveret i vann til en velling. Hell over i sprøytetanken under omrøring. Bruk rikelig med væske og sørg for å få dekket alle plantedeler godt.

Væske-mengde

70-150 l/daa

Regnfasthet

2 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00