THIOVIT JET

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2007.30.14
Pakningsstørrelse:
20 kg
Sammensetning:
800 g/kg
Svovel
Resistens-gruppe:
FRAC kode M2
Formulering:
Vanndispergerbart granulat (VG)
Virkemåte:
Kontaktmiddel
Virkemåte detaljer:
Thiovit Jet inneholder malt svovel i en gunstig partikkelstørrelse som sikrer en god fordeling på plantene. Det dannes et jevnt belegg som gjør at sopp og midd ikke får angrepet og etablert seg. Thiovit Jet virker forebyggende og sprøyting hindrer nye angrep.