ELATUS Era

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2019.4
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
75 g/l
SOLATENOL™ (Bensovindiflupyr)
150 g/l
Protiokonazol
Kemisk gruppe:
SDHI, Triazol
Resistens-gruppe:
Gruppe C2, FRAC kode 7
Gruppe G1, FRAC kode 3
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)