You are here

Share page with AddThis
Elatus Era logobanner

Elatus Era

Sist oppdatert:
08.10.2020

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2019.4
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
SDHI
Triazol
Resistens-gruppe: 
Gruppe C2, FRAC kode 7
Gruppe G1, FRAC kode 3
Formulering: 
emulsjonskonsentrat
Virkemåte: 
Systemisk

Elatus™ Era inneholder virkestoffene solatenol og protiokonazol som har to ulike virkningsmekanismer. Solatenol™ tilhører gruppen SDHI-fungicider, som hemmer respirasjonen i Complex II i mitokondriene. Solatenol virker forebyggende. Solatenol tas raskt opp i vokslaget på bladoverflaten og fordeles jevnt mellom bladoverflaten, vokslaget og vevet inni bladet. Denne fordelingen og den høye molekylære aktiviteten gjør at Solatenol gir en effektiv sjukdomskontroll. Protiokonazol tilhører gruppen triazoler og virker systemisk, med både forebyggende og kurativ effekt.

Væske-mengde

10-40 liter/daa

Regnfasthet

1 time

  • 22 59 13 00