You are here

Geoxe 50 WG logobanner

Geoxe® 50 WG

Sist oppdatert:
06.01.2022

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2018.4
Pakningsstørrelse: 
1 kg
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Fenylpyrroler
Formulering: 
Vanndispergerbart granulat (VG)
Virkemåte: 
Kontakt

Geoxe 50 WG har god effekt på gråskimmel og storknolla råtesopp. Fludioksonil er ikke systemisk. Fludioksonil virker ved å hemme spore spiring og mycelveksten.

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råtesopp i salat i veksthus.

Sprøyteteknik

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett oppmålt preparat og deretter resterende vannmengde under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting.
Dyseforslag: Geoxe 50 WG er et kontaktmiddel, og det er derfor avgjørende at det brukes en teknikk som gir god dekning på plantene.

Væske-mengde

300-2000 l/ha

Regnfasthet

2 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00