GEOXE 50 WG

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2018.4
Pakningsstørrelse:
1 kg
Sammensetning:
500 g/kg
Fludioksonil
Kemisk gruppe:
Fenylpyrroler
Formulering:
Vanndispergerbart granulat (VG)