ELATUS Plus

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2018.9
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
100 g/l
SOLATENOL™ (Bensovindiflupyr)
Kemisk gruppe:
SDHI
Resistens-gruppe:
Gruppe C2, FRAC kode 7
Formulering:
Emulsjonskonsentrat (EC)