You are here

Elatus Plus logobanner

Elatus Plus

Sist oppdatert:
13.09.2021

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2018.9
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
SDHI
Resistens-gruppe: 
Gruppe C2, FRAC kode 7
Formulering: 
Emulsjonskonsentrat (EC)
Virkemåte: 
Systemisk

Virkeområde
ELATUS™ Plus er et systemisk soppmiddel som beskytter svært godt mot alle typer rust, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, hvetebladprikk og hveteaksprikk.

Virkemåte
ELATUS™ Plus inneholder aktivstoffet bensovindiflupyr. Bensovindiflupyr (SOLATENOL™) tilhører gruppen SDHI-fungicider, og hemmer respirasjonen i mitokondriene i Complex II. SOLATENOL™ fordeles jevnt oppover mellom blaoverflaten, vokslaget og bladvevet og har forebyggende virkning mot sopp. Denne fordelningen og den høye molekylære aktiviteten gjør at SOLATENOL™ gir en effektiv sjukdomskontroll.

Mot soppsykdommer på høst- og vårformer av hvete, bygg, rug og rughvete.

Væske-mengde

Vannmengde (l/daa): 10-40

Regnfasthet

1 time

  • 23 59 13 00