You are here

Revus

Sist oppdatert:
06.04.2022

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2009.75.14
Pakningsstørrelse: 
5 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
FRAC kode H5
Formulering: 
suspensjonskonsentrat
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Revus tilhører den kjemiske gruppen karboksylsyreamidene og er meget effektiv mot sykdommer i gruppen Oomycetes, som for eks. potettørråte (Phytophthora infestans). Revus tas opp i vokslaget på plantens overflate og gir god regnfasthet så snart sprøytevæsken er tørket inn på bladoverflaten. Revus virker forebyggende og er meget effektiv mot spirende soppsporer, både zoosporer og sporangiesporer. Aktivstoffet trenger inn i bladet og har en god translaminær effekt som hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden. Den aktive substansen hemmer cellulose syntesen hos Oomycetes sopper.

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland

Sprøyteteknik

Bruk høyeste vannmengder i tette bestand med stor bladmasse.

Væske-mengde

20-100

Regnfasthet

Så snart sprøytevæsken er tørket inn.

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00