REVUS

Sist oppdatert:

Soppmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2009.75.14
Pakningsstørrelse:
5 l
Sammensetning:
250 g/l
Mandipropamid
Resistens-gruppe:
FRAC kode H5
Formulering:
suspensjonskonsentrat
Virkemåte:
Kontaktmiddel
Virkemåte detaljer:
Revus tilhører den kjemiske gruppen karboksylsyreamidene og er meget effektiv mot sykdommer i gruppen Oomycetes, som for eks. potettørråte (Phytophthora infestans). Revus tas opp i vokslaget på plantens overflate og gir god regnfasthet så snart sprøytevæsken er tørket inn på bladoverflaten. Revus virker forebyggende og er meget effektiv mot spirende soppsporer, både zoosporer og sporangiesporer. Aktivstoffet trenger inn i bladet og har en god translaminær effekt som hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden. Den aktive substansen hemmer cellulose syntesen hos Oomycetes sopper.