Om Syngenta

Syngenta

Syngenta er en verdensledende jordbruksvirksomhet med 28 000 ansatte i over 90 land, og som leverer to hovedtyper av produkter: frø og plantevern.

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44 Copenhagen Denmark. Syngenta Nordics A/S selger såvarer og plantevernprodukter til forhandlere innen det norske landbruket. Herunder også grønnsaksfrø til yrkes dyrkerer innen både friland- og veksthusproduksjon. Innen korn, mais og oljevekster tilbyr Syngenta konkurransedyktige sorter tilpasset dagens krav til lønnsom produksjon. 
Vi tilbyr en lang rekke plantevernmidler for landbruk, hagedyrking, frukt- og bærdyrking samt skogsbruk, som bekjemper soppsykdommer, ugress og skadedyr.

Vi ønsker alle næringsmidler av høy kvalitet, et godt miljø og et landbruk med god økonomi. Vi ønsker med andre ord holdbarhet. Det er ut fra denne filosofien at Syngenta utvikler plantevernprodukter. Det er vår jobb å hjelpe deg å sikre en god avling av høy kvalitet – år etter år.

Totalt har vi ca. 30 ansatte i Norden, og av disse jobber 20 ved vårt nordiske hovedkontor i København.

Syngenta er medlem av Norsk Plantevern, som jobber for en behovstilpasset og sikker bruk av kjemiske plantevernmidler.

Syngenta Globalt

I store deler av verden er det begrenset med jordbruksland og knapphet på vann. Så morgendagens dyrkere må produsere mye mer mat og dyrefôr med dagens naturressurser. 

Å vekke vekstpotensialet til live er vår oppgave. Vi oppnår dette gjennom våre verdier: innovasjon, intensitet, helse og ytelse.

Innovasjon betyr å alltid finne en bedre måte: å gjøre banebrytende ideer innen vitenskap og forretninger om til nye løsninger. Vi gjør det ved å pleie kreativiteten til våre medarbeidere og ved å samarbeide tett med kundene.

Intensitet handler om å mobilisere en “kan gjøre”-tilnærming: med fokus på lidenskap og energi. Det lar oss bygge nye relasjoner for å skape et vinnerteam.

Vår helse-verdi bidrar til livskvaliteten. Den gjenspeiler vår dype respekt for naturen og miljøet, sammen med vår forpliktelse til å frigjøre medarbeidernes vitalitet og potensiale.

Ytelse betyr å levere kvalitetsresultater og sette nye standarder: bygge selskapet sikkert og etisk og å holde det vi lover.

For informasjon om Syngenta globalt, gå inn på www.syngenta.com

Bærekraftig landbruk

Bærekraftig landbruk

Vi arbeider målrettet for å skape et bærekraftig landbruk i fremtiden.