You are here

Seed search

Bernsteain logo

Bernstein

Høsthvete

Høsthvete med høyt proteininnhold og ekstra god bakekvalitet

Kuban logo

Kuban

Høsthvete

Høsthvete med høyt proteininnhold og god bakekvalitet

Laureate logo

Laureate

Vårbygg

Svært høytytende vårbygg som også kan brukes til malt

Norin logo

Norin

Høsthvete

Høsthvete som modner ekstra tidlig

SY Florian logo

SY Florian

Høstraps

Høytytende stabil høstraps

SY Galilleoo

SY Galileoo

Høstbygg

Svært høytytende høstbygg