Sølvskurv

Helminthosporium solani

Sykdomme og skader på potetknollene

Skadelighet:
Let
lav

Symptomer

Sølvskurv er en soppsykdom, som gir sølvgrå flekker på knollen. Den sølvaktige misfargingen av skallet skyldes, at soppen dreper cellene i skallet og de døde cellene blir fylt med luft. Dette fører til at skallet mister sin evne til å fungere som fuktsperre, og knollene får større væsketap, og knollene skrumper raskere inn under lagring.  

Sølvskurv ses i tidlig stadier på knollene som svakt innsukne, misfargede flekker. I flekkene dannes senere små sorte sporebærere. Spesielt på våte eller fuktige knoller er det et karakteristisk sølvgrått skjær.

Sølvskurv påvirker skallet på poteten og fører til "stygt" utseende, kvalitetsfeil. Ved mye sølvskurv kan det også bli betydelig skade på lager ved tap av vann som fører til innskrumpne knoller og vekttap.

Spredning

Settepoteter er den viktigste smittekilden. Smitten spres normalt fra morknollen via stoloner til nye knoller. Høy fuktighet påvirker sykdomsutviklingen. Jo lenger modne knoller ligger i jorda jo større risiko er det for streke angrep. Sykdommen utvikler seg på lager spesielt ved høy luftfuktighet og ved relativt høye temperaturer.

Bekjempning

Bruk av friske settepoteter er det viktigste forebyggende tiltak mot sølvskurv. Videre er det viktig med rask opptørking umiddelbart etter opptak samt gode lagerforhold med tilstrekkelig luftsirkulasjon og temperaturstyring som hindrer kondens mv.

Maxim 100 FS (fludioksonil 100 g/l) er et effektivt beisemiddel mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk mm. Maxim 100 FS hemmer sporespiring og vekst av spirehyfer slik at soppmycelet hindres i å trenge inn i plantevevet. Maxim 100 FS hemmer utvikling av settepotetsmitte og reduserer dermed smitte på knollene.

Maxim 100 FS beskytter groene mot smitte fra knollene under lagring og framsprings prosessen og fremmer en frisk og stor potetavling. Forsøk viser at Maxim 100 FS  med sin bredspektrede virkning ikke har noen negativ effekt på potetavlingen selv om det ikke er sykdom tilstede, slik som man tidvis ser for midler med en smalspektret effekt. Dette skyldes nok intern konkurranse mellom soppene.

Beising med Maxim 100 FS kan gjøres på rullebord eller med utstyr på setteren. Behandlingen kan utføres på settepoteter umiddelbart etter opptak, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren. Når potetene beises før lagring eller før lysgroning er det viktig med rask opptørking etter behandling.