Ugras i potet

Ugrass i potet

Hvordan kontrollere ugress i poteter

Ugrasbekjempelse med spirehemmende jordherbicid må gjennomføres før oppspiring – det kan derfor være lurt å hyppe, kort tid etter legging slik at ugrasbekjempelses effekten av behandling rett før oppspiring varer lengre.

En av de mest plagsomme ugressene er søtvier (svartsøtvier og begersøtvier). De har lang fremvekstperiode, noe som gjør bekjempelse aktuelt i perioden både før og etter oppspiring av potetene. Søtvier er et aggressivt ugras, og den kan gi store avlingstap når den finnes i åkeren.

Hvis du velger å behandle med BOXER, er de ideelle forholdene lave til moderate temperaturer, høy luftfuktighet og jord som er lett fuktig. Sprøyting kveld, natt eller tidlig morgen oppfyller ofte disse betingelsene.

For å minimere fordamping og avdrift bør BOXER ikke brukes midt på dagen i sterk sol, lav luftfuktighet og/eller ved temperaturer over 15°C. Optimale forhold er en fuktig kam og bruk av vannmengder på minst 20 l/daa.

Det kan med fordel brukes dyser som gir minimum 75 % avdriftsreduksjon; enten kompakte injeksjonsdyser eller ordinære injeksjonsdyser med grov forstøving. For å minimere avdrift, ikke sprøyt ved vindhastigheter over 4 m/s. Bommens høyde skal holdes på maks. 50 cm over bakken.

Boxer banner

Boxer

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

BOXER - mot ugress i poteter

BOXER har både spirehemmende og bladvirkende og har god effekt på søtvier, klengemaure og vassarve samt gresseffekt. BOXER skal kun brukes fram til oppkomst av potetene (BBCH) 00-11.

Før oppkomst:
150-200 ml BOXER / daa høyeste dosering for stort ugress. BOXER sprøytes på potetdriller med en fast kam før potetene spirer.

Ved begynnende oppkomst:
200-250ml BOXER/ daa kan brukes når potetene akkurat brutt overflata. Sprøyting med BOXER etter fremvekst kan forårsake midlertidig skade på potetene.

Sprøyteteknikk:

BOXER gir best virkning ved god jordfuktighet. Optimale forhold er på en fuktig kam og ved bruk av stor væskemengde, minimum 20 L/daa.

Blandinger:

BOXER er blandbar med de fleste andre midler som f.eks Centium og Fenix, ugrasmidler i potet, men da redusere man dosene. 

traktor

Minimer avdrift

Få bedre effekt og minimer risikoen for avdrift av jordvirkende ugrasmiddel

God effekt mot kveke, hønsehirse, floghavre og spillkorn

Grasugras som kveke, hønsehirse, floghavre og spilkorn er aggressive ugras som konkurrerer hardt med potetene. De underjordiske stenglene til kveken kan også gi missforming på datterknollene. Hønsehirse og floghavre er problemugras som man må forhindre oppformering av. 

Effekt og timing

ZETROLA er et selektivt bladvirkende systemisk middel mot grasugras. Middelet tas opp i bladene og blokkerer et enzym (ACC-ase) i fettsyresyntesen i graset, slik at de gradvis gulner og dør. Det er derfor best å sprøyte når graset har 2-4 blader og 60-80 ml /daa er en passende dose. Siden ZETROLA er systemisk får man best effekt mot kveke når kveka har 3-5 blader for da får man litt nedtransport av midlet slik at det også virker på de underjordiske stenglene og 125-150 ml/daa er en passende dose. Maks. 2 behandlinger pr. år. maks. og 150 ml/daa pr. vekstsesong.

Det bør gå minst en uke fra sprøyting til jordarbeiding/hypping for å få fullgod effekt av sprøytingen.

Blandinger

ZETROLA kan blandes med insektmidler av pyretroider. Ikke bland med  tørråtemidler eller andre ugrasmidler. Det kan føre til skader på potetriset og dårligere ugraseffekt. Det bør gå en uke mellom annen ugras sprøyting både før og etter.

chevron_left
chevron_right
Boxer banner

Boxer

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Potet etablering

Sterk etablering

Beising - Ta kontroll over poteten

Tørflekksyke

Tørrflekksyke er et økende problem