You are here

Karate 5 CS banner

Karate® 5 CS

Sist oppdatert:
18.08.2022

Insektmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2011.20.14
Pakningsstørrelse: 
1 l
Sammensetning: 
Resistens-gruppe: 
IRAC klasse 3 A
Formulering: 
kapselsuspensjon
Virkemåte: 
Kontaktmiddel

Karate 5 CS har mage-, kontakt- og avskrekkende virkning mot de fleste skadedyr. Det virksomme stoffet binder seg meget raskt til plantenes vokslag og er regnfast så snart sprøytevæsken er tørket inn. Karate 5 CS blir i ubetydelig grad påvirket av temperatur og luftfuktighet. Virketiden varierer fra 1 til 3 uker, avhengig av bl.a. kulturens veksthastighet, anvendt dosering, insektartens følsomhet, samt i hvilke omfang det skjer innflyging av nye skadedyr.

Mot skadedyr i korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, mais, ert, bønner, og andre grønnsaksvekster på friland, bærvekster på friland, prydplanter i veksthus, grøntanlegg og planteskoler, småplanter i skogplanteskoler, juletrær og pyntegrønt, samt tømmer på velteplass

Sprøyteteknik

Det er viktig at sprøytevæsken treffer skadedyrene eller avsettes jevnt på kulturveksten hvor skadedyra oppholder seg. Ved åkersprøyting anbefales 15-40 liter vann pr. dekar. I tette bestand og i kulturer med stort og velutviklet bladverk, f.eks. oljevekster, ert og korn, bør det brukes mist 25 liter vann pr. dekar for å sikre god dekning.

Væske-mengde

10-100 l/daa

Regnfasthet

Så snart sprøytevæsken er tørket inn.

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00