PIRIMOR

Sist oppdatert:

Insektmiddel

Plantevern

REG. NR.:
2011.19
Pakningsstørrelse:
1 KG, 10 x 1 KG pr kasse
Sammensetning:
500g/kg
Pirimikarb
Kemisk gruppe:
Karbamat
Resistens-gruppe:
IRAC klasse 1 A
Formulering:
Vannløselig granulat (WG)