You are here

Pirimor

Sist oppdatert:
17.09.2022

Insektmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2011.19
Pakningsstørrelse: 
1 KG, 10 x 1 KG pr kasse
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Karbamat
Resistens-gruppe: 
IRAC klasse 1 A
Formulering: 
Vannløselig granulat (WG)
Virkemåte: 
Bladlusmiddel med kontakt og dampvirkning

Pirimor har rask virkning mot bladlus-også mot bladlus som er blitt resistent mot fosformidler-ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Pirimor gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus. Pirimor er godt egnet i integrert plantevern. Pirimor har liten til middels skadevirkning mot mange nytteorganismer (inkludert pollinatorer), og har relativt kort ettervirkningstid (maks 1 uke). Pirimor kan derfor benyttes i kombinasjon med biologisk bekjempelse i veksthus.

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus

Væske-mengde

50-200 l/1000 m2 nettoareal

Regnfasthet

2 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgifting kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00