You are here

Evure Neo logobanner

Evure Neo

Sist oppdatert:
06.04.2022

Insektmiddel

Plantevern

REG. NR.: 
2017.37
Pakningsstørrelse: 
1 l
Sammensetning: 
Kjemiske gruppe:
Pyretroid & pyretriner
Formulering: 
Olje i vann (EW)

EVURE Neo er et bredtvirkende insektmiddel, som er særdeles effektivt mot bladlus i korn, mot hvetegallmygg i hvete, mot bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille og trips i korsblomstrede vekster. EVURE Neo er ikke giftig for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. EVURE Neo er også skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner.

Mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserves erter, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodekål og rosenkål.

Sprøyteteknik

Bruk 10 - 40 liter vann pr.daa avhengig av kultur og skadegjører (se tabellen). Dysevalg og trykk velges slik at det oppnås en god fordeling av sprøytevæsken.

BLANDING MED ANDRE MIDLER
EVURE Neo kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Bland ikke mer enn 2 preparater hvis annet ikke er anbefalt. Uansett hvilken blandingspartner som anvendes skal begge etiketteforskrifter overholdes. EVURE Neo skal alltid tilsettes først.

Væske-mengde

Bruk 10 - 40 liter vann pr.daa avhenging av kultur og skadegjører (se tabellen).

Regnfasthet

2 timer

  • Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00